Opłaty za ochronę w lotnictwie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, ze Komisja Europejska przekazała dziś do Rady Unii Europejskiej projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę w lotnictwie.

Projekt ten ma za zadanie harmonizację w ramach Unii Europejskiej podstawowych zasad ustalania i pobierania opłat za ochronę w lotnictwie cywilnym, zapewniając tym samym równe warunki konkurencji i równowagę w stosunkach pomiędzy partnerami w transporcie lotniczym.

Główne zasady określania opłat za ochronę zawarte w projekcie obejmują zasadę niedyskryminacji, przejrzystości, konsultacji, powiązania opłat z kosztami, zakładając jednocześnie ustanowienie niezależnego organu odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania zasad określonych w dyrektywie.

Projekt ten jest spójny z kierunkami działań przedstawionymi przez Komisję w opublikowanym w lutym br. Sprawozdaniu Komisji dotyczącym finansowania ochrony lotnictwa.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem. Opinie i ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 21 maja 2009 r., adres e-mail: ler@ulc.gov.pl

Pliki: Projekt dyrektywy, Ocena skutków regulacji, Ocena skutków regulacji-streszczenie są dostępne na stronie ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus