Ograniczenia przestrzeni powietrznej oraz strefy planowane w związku zawodami szybowcowymi

Ograniczenia przestrzeni powietrznej oraz strefy planowane w związku zawodami szybowcowymi, 03.2021

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o ograniczeniach przestrzeni powietrznej oraz strefach wprowadzonych w związku ze zgrupowaniem treningowym Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów, Międzynarodowymi Szybowcowymi Mistrzostwami Polski w klasie Otwartej oraz Międzynarodowymi Zawodami Szybowcowymi w klasie Klub. Informacje na ten temat zostały opublikowane w poprawkach AIP AIRAC AMDT 238 SUP 43/21 (ENR 5).


TERMINY:

A) 23 APR – 06 MAY 2021
B) 27 MAY – 13 JUN 2021
C) 26 JUL – 08 AUG 2021


CZAS (UTC):

0900 – SS

Granice poziome:
1. 54°28'00"N 017°00'00"E
2. 54°03'09"N 021°25'55"E
3. 52°50'00"N 022°15'00"E
4. 52°23'00"N 019°45'00"E
5. 52°36'00"N 015°52'00"E
1. 54°28'00"N 017°00'00"E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 95


STREFY CZASOWO WYDZIELONE (EPTS471 – 472):

Strefy wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do stref możliwy tylko po uzyskaniu zgody organizatora zawodów.


EPTS471:

Granice poziome:

1. 54°10'43"N 017°49'37"E
2. 53°49'20"N 018°31'32"E
3. 53°44'47"N 018°40'00"E
4. 53°41'43"N 018°26'19"E
5. 54°08'28"N 017°30'16"E
1. 54°10'43"N 017°49'37"E

Granice pionowe:

Dolna granica: 6500 ft  AMSL, Górna granica: FL 85
Planowany czas aktywności: zgodnie z publikacją w AUP.


EPTS472:

Granice poziome:

1. 54°10'43"N 017°49'37"E
2. 54°08'28"N 017°30'16"E
3. 54°13'27"N 017°26'56"E
4. 54°18'31"N 017°25'37"E
1. 54°10'43"N 017°49'37"E

Granice pionowe:

Dolna granica: 4500 ft AMSL , Górna granica: FL 85
Planowany czas aktywności: zgodnie z publikacją w AUP.


INFORMACJE DODATKOWE:

Strefy EPTS471 – 472 zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK i podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt. 4 oraz pkt. 5.2.

Wykorzystanie stref EPTS 471 - 472 organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP GDAŃSK (+48-58-340-7472).

Załogi szybowców wykonujących loty w ramach zawodów mają obowiązek omijania TMA, CTR, MCTR/ MTMA, stref EP D i EP P oraz rejonów ograniczeń lotów.

Loty w strefach EPTS471 – 472 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Podczas lotów szybowców AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND – FL 95 w rejonie intensywnych lotów szybowców.

Loty szybowców wykonywane w ramach mistrzostw/ zawodów nie posiadają priorytetu w stosunku do ćwiczeń wojskowych DRAGON-21 (02 - 11 JUN 2021), AV DET-21 (15 - 30 APR 2021) oraz Ramstein Guard-21 (24 - 28 MAY 2021)

Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EPTS471 – 472 będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22- 574-5733 –35.


ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Aeroklub Nadwiślański
Tel.: +48-56-468-1832
Faks: +48-56-468-1842
Tel. kom.: +48-607-092-600


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus