Odsłonięcie tablicy pamiątkowej gen. Skalskiego

gen. Stanisław Skalski/ fot. archiwum SP nr 118 we Wrocławiu

Wrocław, 11 października 2011 r. Tego dnia w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej gen. pil. Stanisława Skalskiego, asa lotnictwa myśliwskiego z czasów II wojny światowej.

Tablica powstała dzięki staraniom i zaangażowaniu wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz dyrekcji wrocławskiej Szkoły Podstawowej nr 118. Na tę uroczystość organizatorzy zaprosili Wojewodę Dolnośląskiego pana Marka Skorupę, prezydenta Wrocławia pana Rafała Dutkiewicza, Dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego z małżonką, a także przedstawicieli władz samorządowych. Na tej ceremonii nie mogło zabraknąć również seniorów i sympatyków lotnictwa.

Szczególnymi gośćmi w tym dniu byli bliscy oraz przyjaciele generała Skalskiego. Inicjacją uroczystości było złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem 60-lecia Lotnictwa Dolnoślaskiego, po czym nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uroczystość poprowadził prezes Klubu Seniorów Lotnictwa pan Antoni Chocjan wraz z dyrektor SP nr 118 panią Barbarą Rotte. Tego dnia również odbyło się uroczyste nadanie Klubowi Seniorów Lotnictwa imienia gen. pil. Stanisława Skalskiego. Na zakończenie oficjalnej części tych uroczystości wręczono legitymacje i medale zasłużonym seniorom lotnictwa.


gen. Stanisław Skalski
fot. archiwum SP nr 118 we Wrocławiu

Stanisław Skalski, absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (1938 r.) to as myśliwski okresu II wojny światowej o największej liczbie zestrzeleń wśród polskich pilotów. Po klęsce wrześniowej, w której odniósł kilka spektakularnych sukcesów w starciu z niemiecką Luftwaffe, ewakuował się do Rumunii. Stamtąd poprzez Francję przedostał się do Anglii, gdzie wziął udział w Bitwie o Anglię. Wsławił się także w walkach powietrznych nad Europą Zachodnią oraz w Afryce Północnej (Cyrk Skalskiego). Dowodził między innymi angielskim 601 squadronem (był to jeden z trzech przypadków dowodzenia przez Polaka angielskim dywizjonem) oraz 131 i 133 Skrzydłem Myśliwskim. Zakończył służbę w Polskich Siłach Powietrznych jako major i angielski Wing Commander. Odznaczony był Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 32), Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 8996), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Grunwaldu III klasy (po powrocie do Polski Ludowej) oraz orderami brytyjskimi - Distinguished Service Order i trzykrotnie Distinguished Flying Cross (jako jedyny Polak). Zestrzelił samodzielnie 18 wrogich maszyn, a wspólnie z innymi pilotami 3 samoloty i zajął tym samym pierwsze miejsce na „Liscie Bajana" jako najskuteczniejszy polski myśliwiec. Po wojnie powrócił do kraju. Był represjonowany i osadzony w więzieniu pod zarzutem szpiegostwa. 7 kwietnia 1950 r. Skalski, na podstawie sfałszowanych dowodów, został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych oraz przepadek całego mienia na rzecz państwa. Oczekując wyroku w więzieniu napisał swą jedyną książkę "Czarne krzyże nad Polską" (wspomnienia z kampanii wrześniowej). W 1951 r. karę śmierci zamieniono mu na dożywocie, wyrok unieważniono dopiero w kwietniu 1956 r.

Przez całe swoje dalsze życie starał się popularyzować chwalebną historię polskich skrzydeł. Ostatnie miesiące życia Stanisław Skalski spędzał w prywatnym domu opieki. Zmarł 12 listopada 2004 r. w wieku 88 lat. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.


fot. archiwum SP nr 118 we Wrocławiu

Jego znamienna postać bliska jest sercu każdego miłośnika sztuki awiacji, a szczególnie ważna jest dla lotników spod znaku biało - czerwonej szachownicy.

Panie Generale, dziękujemy. Pamiętamy.
kpt. pil. Katarzyna Lambert

Zdjęcia z uroczystości - na stronie Sił Powietrznych RP

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus