Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Obwieszczenie Prezesa ULC dot. ogłoszenia wymagań EASA – Specyfikacje Certyfikacyjne dla Standardowych Zmian i Standardowych Napraw

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 61, opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 16 Prezesa ULC z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego – Specyfikacje Certyfikacyjne dla Standardowych Zmian i Standardowych Napraw.

Niniejsze specyfikacje certyfikacyjne dla SC/SR zawierają dane projektowe z akceptowalnymi metodami, technikami i praktykami dla wykonywania i identyfikowania SC/SR. SC/SR, zaprojektowane zgodnie z niniejszymi Specyfikacjami Certyfikacyjnymi nie podlegają procesowi zatwierdzania i w związku z tym, mogą być wykonane na statku powietrznym, jeżeli warunki ustanowione w mających zastosowanie paragrafach Part-21 dla SC/SR tzn. 21.A.90B lub 21.A.431B, są spełnione.

Podczęść B i Podczęść C zawierają wykaz standardowych zmian i napraw dopuszczonych w oparciu o 21.A.90B lub 21.A.431B. Inne zmiany/naprawy nie ujęta w tych podczęściach nie mogą być uznawane za SC/SR. W szczególności nie wolno stosować CS-STAN do zabudowy lub wymiany zintegrowanych systemów awioniki lub nawigacyjnych, chyba, że wyraźnie na to zezwolono.

Akceptowalne sposoby spełnienia dla dopuszczania zmodyfikowanych lub naprawionych statków powietrznych do użytkowania na podstawie wdrożenia SC lub SR zawarte są w AMC M.A.801.

Dodatkowe ograniczenia są wprowadzane w niektórych SC/SR ze względu na ich złożoność, na przykład „właścicielowi pilotowi” często nie zezwala się na dopuszczenie statku powietrznego do eksploatacji.

Uwaga: Standardowe zmiany i standardowe naprawy nie są przeznaczone do stosowania w produkcji seryjnej.

Pełny tekst Obwieszczenia Nr 16 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony