Nowy zarząd spółki PL Lublin SA

Port Lotniczy Lublin S.A.

W dniu 14 maja br. odbyły się posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz rady nadzorczej spółki Port Lotniczy Lublin SA.

Wszyscy członkowie rady nadzorczej oraz zarząd spółki otrzymali absolutorium za rok 2009.
Walne zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie z działalności w roku 2009.

Rada nadzorcza podczas swojego posiedzenia powołała nowy zarząd, który obecnie tworzą prezes Grzegorz Muszyński oraz wiceprezesi Władysław Grasza (w miejsce Karola Ścibiora) oraz Dariusz Krzowski.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus