Przejdź do treści
Źródło artykułu

Nowy kierunek studiów podyplomowych w Lotniczej Akademii Wojskowej

Lotnicza Akademia Wojskowa, dostrzegając narastającą potrzebę kształcenia specjalistycznych kadr dla potrzeb organizacji lotniczych, w celu kształtowania systemu bezpieczeństwa w lotnictwie, poinformowała o uruchomieniu nowego kierunku na studiach podyplomowych – Psychologia lotnicza w systemie zarządzania bezpieczeństwem.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych na kierunku psychologia przynajmniej I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich oraz dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub studentów ostatniego roku studiów na kierunku psychologia II stopnia, planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu psychologii lotniczej.

Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy psychologa w organizacji lotniczej, zarówno w środowisku cywilnym, jak i wojskowym. Podstawą do tworzenia współczesnego systemu bezpieczeństwa lotniczego staje się założenie, że najbardziej racjonalnym, efektywnym sposobem jest propagowanie kultury bezpieczeństwa poprzez dobór personelu lotniczego oraz poszerzanie wiedzy psychologów którzy systematycznie udzielają wsparcia i działają na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej personelu lotniczego. Takie przedsięwzięcia pozwolą w dalszej kolejności na podejmowanie bardziej adekwatnych działań związanych z systemem wsparcia i selekcji personelu lotniczego.

Studia umożliwiają pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu:

  • metod diagnostycznych stosowanych w badaniach personelu lotniczego;
  • ograniczeń psychofizjologicznych człowieka;
  • procedur bezpieczeństwa w organizacji lotniczej;
  • psychologii procesów grupowych i osobowości, niezbędnych do bezpiecznego wykonania zadań lotniczych;
  • analizy i szacowania ryzyka w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji lotniczej;
  • psychologii stresu w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Ponadto, studia umożliwiają poznanie praktycznych aspektów szkolenia lotniczego poprzez zapoznanie się z infrastrukturą Lotniczej Akademii Wojskowej oraz uczestnictwo w działalności Zakładu Psychologii Lotniczej WIML w trakcie prowadzonych badań personelu lotniczego.

Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego i realizowane są w formie hybrydowej (zdalnej i stacjonarnej). Program kształcenia obejmuje 206 godzin i jest realizowany w dwóch semestrach.

Więcej informacji na stronie: https://wojsko-polskie.pl/law/studia-podyplomowe-kierunki/

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony