Przejdź do treści
Źródło artykułu

Nowoczesne pracownie na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej

Dwie nowoczesne pracownie do projektowania i testowania pojazdów otwarto na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Otwarcie połączone było z jubileuszem 20-lecia istnienia wydziału. W uroczystościach udział wzięły władze Uczelni, przedstawiciele Urzędu Miasta w Katowicach a także naukowcy, studenci, przedstawcie firm współpracujących z wydziałem i zaproszeni goście.

Nowoczesne pracownie otwarte zostały 25 listopada 2022 roku. Hamownia podwoziowa i pracownia nowych technologii będą wykorzystywane do projektowania, konstruowania i testowania pojazdów różnego typu. Ich wyposażenie pozwoli na projektowanie oraz monitorowanie eksploatacji pojazdów pod względem bezpiecznego dla człowieka i środowiska użytkowania.

W tych przestrzeniach będą pracowali nasi naukowcy oraz studenci w ramach kół naukowych związanych z transportem drogowym, lotnictwem czy budową środków transportu. Będą realizowane różnego rodzaju projekty a także symulacje ruchu komunikacyjnego w mieście – powiedział prorektor ds. ogólnych prof. Bogusław Łazarz.

Nowe pracownie podniosą jakość kształcenia a także pozwolą na realizowane kolejnych PBL (Project-Based Learning).

Politechnika Śląska realizuje nowoczesny program kształcenia poprzez realizację projektów badawczych. Do tej pory zrealizowaliśmy ich już ponad 400 – dodał prorektor ds. infrastruktury i promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Urzędu Miasta w Katowicach. W sumie w latach 2021-2022 miasto Katowice przeznaczyło na inwestycje na wydziale 4,5 mln zł. W ramach tej dotacji wykonano modernizację istniejących budynków wydziału, powstały także nowoczesne pracownie dydaktyczno-badawcze: pracownia hamowni podwoziowej, pracownia diagnostyki drganiowej środków transportu, pracownia nowych technologii dla studenckich kół naukowych, pracownia systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK), pracownia awioniki, pracownia systemów logistycznych oraz pracownia systemów transportowych i inżynierii ruchu.

Jeszcze w tym roku, a także w przyszłym powstaną kolejne nowoczesne pracownie, które podniosą nie tylko jakość kształcenia, ale także jakość badań naukowych, które prowadzone są przez pracowników naszego wydziału. Będzie to pracownia modelarni, pracownia nowoczesnych materiałów kompozytowych w transporcie, otwarta strefa dla studenckich kół naukowych a także laboratorium przyszłości transportu z symulatorami ruchu – powiedział dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ.

Dzięki symulatorom wydział będzie mógł wspólnie z miastem Katowice analizować na bieżąco różnego rodzaju rozwiązania komunikacyjne. 

Symulatory będą posiadały bardzo szczegółowe mapy Katowic, dzięki czemu będziemy mogli na bieżąco analizować utrudnienia, które się pojawiają w trakcie remontów czy zmian komunikacyjnych. Mam nadzieję, że dzięki tym analizom będziemy mogli poprawić jakość poruszania się po mieście – dodał dziekan Folęga.

Remont pomieszczeń i nowe laboratoria to nie koniec inwestycji miasta Katowice, związanych z Politechniką Śląską.

Dodatkowo myślimy jeszcze o stworzeniu mikro kampusu przy Uczelni, a więc częściowego zamknięcia ulicy Krasińskiego. Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla studentów, żeby było ich widać nie tylko w budynkach, ale także na zewnątrz murów – powiedział prezydent Katowic dr inż. Marcin Krupa. Projekt ten zakłada utworzenie na ulicy Krasińskiego pasażu, strefy dla studentów i mieszkańców.

Otwarcie nowoczesnych pracowni zbiegło się jubileuszem 20-lecia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.

–  Dzisiaj nasi studenci mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt niemal w każdym obszarze kształcenia wydziału: inżynierii lotniczej, kolei, automotive czy logistyki. Bardzo istotne jest także ogromne zaangażowanie pracowników i otwarcie na realne problemy w gospodarce – podkreślił Jarosław Cichoń, przewodniczący Rady Społecznej Wydziału.

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej powstał we wrześniu 2002 roku. Można tutaj studiować na kierunkach: transport, transport kolejowy oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna. Do wyboru jest szereg specjalności związanych z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym oraz inżynierią ruchu i logistyką. Zajęcia są prowadzone w nowoczesnych pracowniach badawczych i salach dydaktycznych. Uzupełnieniem kształcenia jest działalność w studenckich kołach naukowych. Studenci rozwijają w nich swoje zainteresowania i osiągają sukcesy. Na wydziale działa dziewięć studenckich kół naukowych, które zajmują się m.in. konstruowaniem bolidów spalinowych i elektrycznych, dronów oraz elektromobilnością.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony