Notarialnie przekazana płyta lotniska

Port Lotniczy Lublin S.A.

W lubelskim ratuszu w piątek, 20.03.2009 r., została zawarta notarialna umowa przenosząca własność tzw. zielonej płyty lotniska z gminy Lublin na Port Lotniczy Lublin.

W imieniu gminy Lublin umowę podpisał prezydent Lublina Adam Wasilewski a w imieniu spółki Port Lotniczy Lublin: prezes Grzegorz Muszyński oraz wiceprezes Dariusz Krzowski.
Umowa dotyczy 7 nieruchomości położonych w Świdniku, obejmujące niezabudowane działki gruntu o powierzchni od 0,10 ha do 2,50 ha oraz głównej o powierzchni 122,0440 ha wraz ze znajdującymi się na niej budowlami. Łączna powierzchnia wszystkich działek to 124,5447 ha.
Nieruchomości te nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawami osobistymi ani roszczeniami osób trzecich.

Procedurę przeniesienia własności, zakończoną zawarciem aktu notarialnego, poprzedziły dwa etapy. Najpierw, 13 marca 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna powzięło uchwałę nr 13/2009 podwyższającą kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji serii Ł i M .

Wszystkie akcje serii Ł, o łącznej wartości 33.052.200,00 zł, zostały zaoferowane gminie Lublin w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności nieruchomości.

Nastęnie, 20 marca 2009 r., przed podpisaniem aktu, zawarta została w trybie subskrypcji prywatnej umowa objęcia przez gminę Lublin akcji serii Ł, na pokrycie których gmina Lublin zobowiązała się wnieść własność wspomnianych nieruchomości.

Wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy nastąpiło w dniu podpisania aktu i od tego dnia korzyści i ciężary przechodzą na Port Lotniczy Lublin SA.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus

Komentarze

Uważajcie gryzonie (perełkowe) - końcówka coraz blizej