Nocne sloty portowe w Poznaniu przez cały rok

Port Lotniczy Poznań-Ławica - widok z góry (fot. aerofoto-kaczmarczyk.com)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że decyzją Prezesa Urzędu z dnia 1 października 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637), w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica została wprowadzona koordynacja rozkładów lotów w godzinach nocnych, tj. 22.00-06.00 czasu lokalnego, na okres całego roku kalendarzowego, począwszy od 31 marca 2019 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus