Murem za Sokołami

Śmigłowiec W-3 Sokół z 2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (fot. Michał Garbiec/2GPR - FB)

Po liście burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona do władz krajowych, również miejscy radni postanowili wypowiedzieć się w kwestii wdrożenia programu modernizacji śmigłowców W3 Sokół. Podczas ostatniej sesji, jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające jak najszybsze rozpoczęcie działań zmierzających do podpisania rządowej umowy z PZL-Świdnik.

Kilka tygodni temu, minister Mariusz Błaszczak, szef MON, podpisał umowę na zakup dwóch śmigłowców AW 101 w wersji morskiej. Maszyny produkuje Leonardo Helicopters, którego częścią jest PZL-Świdnik. Związkowcy zwracali jednak uwagę, że tylko część nowych śmigłowców powstanie w Świdniku. Równocześnie apelowali o jak najszybsze rozpoczęcie programu modernizacji Sokołów.

Jeszcze przed podpisaniem umowy na śmigłowce AW 101 przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w PZL-Świdnik przesłali list otwarty do prezydenta, premiera, MON, marszałków sejmu i senatu, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, marszałka, wojewody, posła Artura Sobonia i do władz Świdnika.
„(…) wyrażamy zaniepokojenie brakiem zamówień na modernizację śmigłowców W-3A Sokół. (…) Brak powyższej decyzji sprawił, że PZL-Świdnik, jako jedyna polska firma mogąca samodzielnie od podstaw zaprojektować i zmodernizować oferowane wyroby, utrzymuje się w zdecydowanej większości tylko z produkcji podzespołów dla naszego włoskiego właściciela” – napisali przedstawiciele związków.

Na ich apel kilka tygodni temu zareagował burmistrz Waldemar Jakson, przesyłając pisma do władz krajowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Jarosława Kaczyńskiego, szefa PiS i posłów z Lubelszczyzny. – Moja osobista prośba była podyktowana troską o los dużej części mieszkańców Świdnika, dla których PZL jest w dalszym ciągu miejscem zatrudnienia. W pismach przekazałem prośbę o podjęcie działań na rzecz modernizacji 68 sztuk Sokołów oraz 20 śmigłowców SW-4 „Puszczyk”, będących w użytkowaniu naszych sił zbrojnych, a które wymagają pilnego przeprowadzenia prac remontowych – tłumaczył Waldemar Jakson.

Na ostatniej sesji miejskiej sprawą zajęli się również radni. Przyjęli jednogłośnie stanowisko, w którym wnioskują o modernizację produkowanych w Świdniku Sokołów. „Pragniemy zwrócić uwagę, że PZL-Świdnik dostarczył polskim siłom zbrojnym ponad 160 śmigłowców, które wymagają pilnego prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych. Przedłużające się w nieskończoność negocjacje i rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, wpływają bardzo niekorzystnie zarówno na współpracę z kooperantami, jak i dostawcami, a także na plany inwestycyjne właściciela PZL-Świdnik” – można przeczytać w przyjętym stanowisku.

Źródło: swidnik.pl
comments powered by Disqus