Między niebem a ziemią – konferencja naukowa w Szkole Orlat

Między niebem a ziemią – konferencja naukowa w Szkole Orlat (fot. WSOSP)

Nie ma lepszego miejsca do dyskusji o roli i znaczeniu Sił Powietrznych we współczesnych konfliktach zbrojnych niż Dęblin – powiedział Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk otwierając w "Szkole Orląt" międzynarodową konferencję naukową pt.: "Między niebem a ziemią. Współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI wieku".

W konferencji i towarzyszącej jej dyskusji wzięło udział kilkudziesięciu historyków z czołowych ośrodków naukowych Polski, Republiki Czech i Wielkiej Brytanii oraz reprezentantów instytucji i organizacji pozarządowych podejmujących działania w zakresie polityki historycznej. Obradom plenarnym konferencji przewodniczył dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, dr hab. Adam Radomyski.

Uczestnicy spotkania w Dęblinie wiele rozmawiali o aktualnej sytuacji na świecie, która stawia przez pilotami wojskowymi nowe wyzwania, przypomnieli także burzliwe dzieje lotnictwa, bez którego dziś, nie można sobie wyobrazić żadnego konfliktu zbrojnego.

Dziś jest szczególny czas, w którym mamy do czynienia z konfliktami niesymetrycznymi i hybrydowymi, a ich natura jest tak złożona i tak niewłaściwa dla standardowych rozwiązań sztuki wojennej, operacyjnej i taktyki zarówno lotnictwa jak i wojsk lądowych, że istnieje silna potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań – akcentował podczas konferencji gen. Krawczyk

W trakcie wystąpień, zaproszonym gościom i studentom "Szkoły Orląt" przybliżono aspekty użycia sił powietrznych podczas Wielkiej Wojny z 1914 roku, początków lotnictwa wojskowego i operacji lotniczych w okolicach Warszawy z przełomu sierpnia i września 1920 roku. W trakcie dwudniowych obrad poruszono również problematykę użycia lotnictwa wojskowego od czasów międzywojennych, II wojny światowej przez okres "zimnej wojny" aż po czasy współczesne.

Efektem naukowego spotkania będzie obszerna, bogato ilustrowana monografia.

Podczas konferencji dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP, dr hab. Adam Radomyski podpisał porozumienie o współpracy z Dariuszem Lasockim prezesem Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus