Loty lokalne - spotkanie w ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dotyczące rozporządzenia Komisji (WE) Nr 859/2008 w sprawie wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego w zakresie wykonywania lotów lokalnych VFR (tzw. loty lokalne, A-A).

Prace analityczne związane ze wspomnianym rozporządzeniem rozpoczyna wkrótce Komitet Bezpieczeństwa Lotniczego „EU-OPS”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w siedzibie ULC 27 stycznia 2010 r. w godz. 12.00 – 14.00, w Sali 317 (III piętro).

Jego celem będzie wymiana informacji nt. obowiązującego systemu prawnego oraz przedstawienie komentarzy i poglądów na temat zagadnień, które stanowią największe przeszkody w ubieganiu się o certyfikat operatora lotniczego w zakresie lotów lokalnych.

Osoby, które nie mają możliwości udziału w planowanym spotkaniu, a chciałyby zabrać głos w dyskusji proszone są o przesłanie swojego stanowiska na adres: str_awiga@ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus