Loty dronów VS "nielotnicze" akty prawne

Dron (fot. Paweł Korzec)

Odkąd drony rekreacyjne, sportowe oraz te bardziej profesjonalne zostały na stałe włączone do lotnictwa cywilnego o zasadach lotów – zakazach, nakazach i ograniczeniach – mówi się głównie w kontekście „lotniczych” aktów prawnych – ustawy Prawo Lotnicze oraz towarzyszących jej rozporządzeń. Tymczasem wobec operatorów dronów mogą mieć zastosowania inne akty prawne takie jak Kodeks karny, cywilny, wykroczeń, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kilka innych…

Kodeks karny

Kodeks karny (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – w skrócie k.k. lub kk) to zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli. Określa pewien zbiór kar za popełnione przestępstwa, które nie są zależne od „narzędzia”, które posłużyło sprawcy do jego popełnienia. Za spowodowanie zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia tak samo odpowiada nieodpowiedzialny kierowca na drodze jak… nieodpowiedzialny operator. Przyjrzymy się kilku wybranym artykułom z kk.

Art. 156.
§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
– podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


Art. 160.
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Przykłady dla obu powyższych artykułów są raczej oczywiste: zderzenie człowieka z dronem przy dużej prędkości lotu (czy to podczas swobodnego spadku cięższym dronem czy też przy dużej prędkości poziomej mniejszym sportowym „rejserem”) i narażenie go na ciężki uszczerbek na zdrowiu w efekcie może doprowadzić do skazania operatora na karę pozbawienia wolności na 3 lata. Pomijam fakt płacenia np. dożywotniej renty osobie pokrzywdzonej w zależności od spowodowanych obrażeń.

Cały artykuł czytaj na stronie www. swiatdronow.pl

Źródło: Świat Dronów
comments powered by Disqus