Lotnisko Warszaw/Modlin przygotowane do przyjęcia samolotów pasażerskich

Port Lotniczy Warszawa Modlin (logo)

Dnia 5 stycznia 2013r. generalny wykonawca drogi startowej, firma ERBUD SA, złożyła pisemne oświadczenie o zakończeniu prac naprawczych progów 08 i 26, betonowej części drogi startowej Lotniska Warszawa/Modlin.

Powołany przez firmę ERBUD SA ekspert, na podstawie oględzin wydał pozytywną opinię dotyczącą wykonanych prac, zostało to również potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowy z ramienia generalnego wykonawcy, który w protokole kontroli stwierdził, że obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze jego bezpieczne użytkowanie.

W związku z tym Zarząd Portu Warszawa/Modlin zwrócił się do MWIMB z prośbą o przyspieszenie kontroli zapowiedzianej na 8 stycznia 2013r.

Jeśli MWINB podtrzyma pozytywną opinie wydaną przez Inspektora Nadzoru Budowlanego z ramienia generalnego wykonawcy oraz jeśli Urząd Lotnictwa Cywilnego nie zgłosi zastrzeżeń, lotnisko od 16 stycznia br. będzie mogło przyjmować samoloty pasażerskie.

Uszkodzenia progów 08 i 26 pasa startowego w postaci usterki nawierzchni były podstawą decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wstrzymaniu pozwolenia na użytkowanie części drogi startowej wydanej ustnie 22 grudnia 2012r. i potwierdzonej pisemnie 28 grudnia 2012r. Zgodnie z tą decyzją Zarząd Lotniska Warszawa/Modlin miał czas na usunięcie usterek do 31 marca 2013r.

Jednocześnie Zarząd Lotniska Warszawa/Modlin prowadzi rozmowy z firmą ERBUD SA na temat dalszych kroków, które w przyszłości zapobiegną tego typu problemom. O szczegółach ustaleń Zarząd portu będzie informować na bieżąco.

Port Lotniczy Warszawa/Modlin ma istotne znaczenie dla rozwoju aglomeracji warszawskiej i całego regionu. Przez 5 miesięcy działalności lotnisko obsłużyło ok. 900 tys. pasażerów i ponad 6 400 operacji lotniczych.

Edyta Mikołajczyk,
Doradca Zarządu


Źródło: Port Lotniczy Warszawa-Modlin
comments powered by Disqus