Przejdź do treści
Źródło artykułu

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna: Najlepsze praktyki

Egzaminy teoretyczne na licencje i uprawnienia lotnicze. Temat rzeka. Mieli z nimi do czynienia wszyscy lotnicy, którzy na przestrzeni lat zdawali przedmioty w celu uzyskania różnych licencji lotniczych. Dzisiaj porozmawiamy o funkcjonowaniu komisji egzaminacyjnej od drugiej, na co dzień niewidocznej strony. Z tej rozmowy dowiecie się również, jak należycie przygotować się do egzaminu, co robić a czego nie robić.

Celem wyjaśnienia wszystkich zawiłości funkcjonowania komisji egzaminacyjnej, spotkaliśmy się z przedstawicielami Departamentu Personelu Lotniczego i Inspektoratu egzaminowania. Rozmowa trwała kilka godzin, dlatego zdecydowaliśmy się ją podzielić na części. W pierwszej zagadnienia formalne. Niby oczywiste, ale jak praktyka pokazuje, często kłopotliwe.


dlapilota.pl: Jak formalnie i praktycznie przygotować się do sesji egzaminacyjnej tak, aby przebiegała sprawnie i bezproblemowo?

LPL: Poza samą nauką, osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów teoretycznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego musi złożyć stosowny dokument, to jest wniosek o egzamin teoretyczny wraz z wymaganymi załącznikami, czyli: zaświadczeniem ukończenia szkolenia teoretycznego i dowodem wpłaty. Dodatkowo, jeśli kandydatowi przysługuje zniżka w opłatach należy dołączyć dokument upoważniający do zniżki np. legitymacja studencka.

Dokumenty należy przesłać do urzędu na miesiąc przed planowanym podejściem do sesji. Po otrzymaniu wniosku, komisja egzaminacyjna dokumenty weryfikuje i dopuszcza kandydata do egzaminu teoretycznego. Jeżeli kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne, to otrzymuje mailem PIN, oraz link do wygenerowania hasła i przez naszą aplikację może zapisywać się już na egzaminy.

dlapilota.pl: Dobrze, ale czy wniosek o egzamin składa sam kandydat, czy składa za niego ośrodek szkolenia?

LPL: ORYGINALNY wniosek opublikowany jest na naszych stronach pod linkiem TUTAJ musi złożyć osoba ubiegająca się o egzamin. Może to zrobić na trzy sposoby: osobiście w punkcie obsługi klienta – POK albo wysłać pocztą albo przez ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć oryginał zaświadczenia ze szkoły lotniczej. Takie zaświadczenie, może zostać również wysłane przez ośrodek bezpośrednio do ULC pocztą lub przez ePUAP i podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego przez upoważnioną osobę z ośrodka. Podmioty mają taką możliwość.

Generalnie jednak procedura administracyjna wymaga, aby to kandydat złożył wniosek o egzamin. Wynika to wprost z KPA, gdyż w tej sprawie stroną postępowania jest kandydat a nie szkoła lotnicza.

dlapilota.pl: To może będzie pytanie naiwne, natomiast ePUAP jest „studnią”, w której składa się wnioski. Jak formalnie wysłać wniosek do urzędu?

LPL: Na stronie urzędu jest skrzynka ePUAP dedykowana dla urzędów. Nie trzeba robić tego przez ogólny portal gov.pl.

dlapilota.pl: Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie znaleźć takie wnioski, bo kandydaci czasem nie są w stanie ich zlokalizować.

LPL: Na stronie Urzędu w zakładce „Personel lotniczy” jest zakładka „Komisja egzaminacyjna”→ „Egzaminy teoretyczne” i stamtąd można pobrać właściwy wniosek (LINK). Należy go wypełnić na komputerze lub ręcznie i przesłać do Urzędu. Oczywiście, zawsze można to zrobić także na miejscu w kancelarii.

Zachęcamy dodatkowo do lektury zakładki „Egzaminy teoretyczne” w której poza samymi wnioskami, umieszczamy na bieżąco wiele praktycznych informacji, takich jak: zasady zdawania egzaminów, daty uruchomienia zapisów na egzaminy, kwestie związane z organizacją egzaminu jako takiego, przykładowe pytania testowe i inne ważne - aktualne informacje takie jak na przykład, informacje o zmianie banku pytań.

dlapilota.pl: Czemu służy system rezerwacyjny i komu jest on ostatecznie potrzebny? Przecież można przyjść na egzamin w dowolnym momencie?

LPL: Rezerwacja terminu, czyli ten zarezerwowany termin tak naprawdę jest potrzebny na ostatni dzień sesji. Wielu kandydatów myśli, że jak nie zarezerwowali sobie miejsca, to nie mogą przyjechać na egzamin. To nie jest prawda. Mamy na stronie jasny komunikat, który trzeba dokładnie przeczytać. Rezerwacja jest wymagana na ostatni dzień sesji, czyli na ostatni piątek. W pozostałe dni sesji można przyjechać bez rezerwacji.

Czyli de facto poza ostatnim dniem sesji, w każdy inny dzień trwania egzaminów można przyjść do ULC na egzaminy. To jest istotna rzecz, której kandydaci często nie rozumieją i sami sobie robią problem, myśląc "nie mam rezerwacji, nie przyjeżdżam".

dlapilota.pl: A z czego wynika konieczność rezerwacji?

LPL: To jest tak samo jak z PIT-ami, czyli składaniem zeznania podatkowego w ostatnim możliwym terminie. Wszyscy chcą wykorzystać do maksimum czas na naukę i zyskać jeszcze te „ostatnie” dwa tygodnie, co w praktyce przekłada się na to, że przychodzą w ostatni piątek.

Innymi słowy chodzi o to, że jeżeli na ten ostatni dzień nie byłoby rezerwacji, to kandydaci mieliby problem, żeby się dostać na salę egzaminacyjną. A tak to ci, którzy mają rezerwację na pewno wejdą.

dlapilota.pl: Czyli generalnie rada jest taka, żeby nie zdawać na samym końcu...

LPL: Tak, to jest taki wentyl bezpieczeństwa, który ustanowił Urząd po to, żeby w ostatnich godzinach sesji mieć pewność, że wejdą te osoby, które naprawdę mają „ten ostateczny” termin.

Trzeba także pamiętać, że Urząd musi zagwarantować każdemu kandydatowi podczas trwania sesji egzaminacyjnej możliwość przebywania na sali egzaminacyjnej przez wymagany prawem przedział czasu. Więc jeżeli kandydat, który ma do „otworzenia” dwugodzinny przedmiot, przyjdzie do urzędu na godzinę 14:00, a przepisowo ma mieć 2 godziny na podejście do danego przedmiotu, to nie możemy go na salę wpuścić bowiem sesja kończy się o 15:00. To jest bardzo istotna rzecz od strony formalno-organizacyjnej.

Urząd ma obowiązek zagwarantować wymagany przedział czasu na każdy przedmiot. Więc jeżeli są to dwie godziny, to dana osoba musi wejść na salę nie później niż na dwie godziny przed końcem sesji, niezależnie od tego czy planuje i potrafi ten egzamin zdać w krótszym czasie.

Naszą rolą jest pilnować przestrzegania zasad, a kandydata stosować się do nich. Prawem i obowiązkiem kandydata jest rozłożenie egzaminu w czasie adekwatnie do swoich umiejętności i osobistych preferencji. Niestety, nader często, zdarza się sytuacja, w której, kandydaci nie rozplanują właściwie egzaminów i czekają do samego końca, w wyniku czego zdarzają się różnego rodzaju nieprzyjemne i stresujące sytuacje.

Proszę pamiętać, że wpuszczając kandydata na salę egzaminacyjną i nie dając odpowiedniej ilości czasu, łamiemy przepisy. My jesteśmy zobligowani przepisami prawa, które po prostu musimy respektować.

dlapilota.pl: Kandydat nie może się pozbawić prawa do wykorzystania pełnego czasu na egzaminie, a Urząd ma obowiązek zapewnić mu wymagany minimalny czas…

LPL: Kandydat ma rezerwację, ale należy mu się też czas przewidziany na każdy przedmiot, więc musi wejść na salę o odpowiedniej godzinie, żeby móc z tego skorzystać.

Obserwujemy, że dobranie odpowiedniej strategii zdawania egzaminów, bywa kłopotliwe za pierwszym razem. Jeśli ktoś zdaje pierwszy egzamin, to nie orientuje się jeszcze za bardzo w tych zasadach, na przykład, ile trwają poszczególne egzaminy, poszczególne przedmioty. Są proste przedmioty które można „zrobić” naprawdę w kilkanaście minut i są też takie, bardziej wymagające, gdzie na przykład trzeba coś policzyć. To zabiera czas i po to są właśnie te dwugodzinne limity. Zachęcamy, żeby mądrze planować zdawanie egzaminów, rozkładać je w czasie, bo po to ustawodawca daje szerokie terminy w postaci nawet 18 miesięcy, żeby właśnie nie dochodziło do takich sytuacji.

dlapilota.pl: Jak wygląda identyfikacja kandydata? Czy aplikacja mObywatel upoważnia do dopuszczenia do egzaminu?

LPL: Kandydat przychodząc na egzamin musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Z uwagi na fakt, że dokument ma leżeć przy kandydacie w trakcie trwania egzaminu, dokument musi być w formie fizycznej. Może to być dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport albo prawo jazdy. Wnoszenie na salę telefonów komórkowych jest niedozwolone a tym samym korzystanie z aplikacji mObywatel na sali jest niemożliwe.

Dosłownie na dniach dostaliśmy informację z Ministerstwa i z KPRM-u o tym, że rozszerzają się prace nad cyfryzacją dokumentów elektronicznych potwierdzających chociażby tożsamość. Jesteśmy jak najbardziej za elektroniczną autoryzacją kandydatów, ale potrzebujemy systemowego rozwiązania, które pozwoli nawet odbierać licencję przy użyciu aplikacji mObywatel. Regularnie, zdarzają się sytuacje, kiedy piloci chcą odebrać licencję przy użyciu tej aplikacji. Niestety nie możemy ich wydać. Wychodząc im naprzeciw, poprosiliśmy o opinię prawną nasz Departament Prawny. No i okazało się, że problem jest bardziej skomplikowany właśnie z racji tego, że to musi być uregulowane aktem prawnym powszechnie obowiązującym, na który wszyscy czekamy. Nie jest to zła wola urzędu.

dlapilota.pl: Czyli sytuacja jest dokładnie tak jak u notariusza. Notariusz nie honoruje aplikacji mobilnej, bo nie ma rozszerzonego prawa o cyfryzacji. A co wtedy, gdy na egzaminie będzie mogła pojawić się komórka…

LPL: Na chwilę obecną wnoszenie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną jest niedozwolone. Jak to się zmieni będziemy szukać nowych rozwiązań.

dlapilota.pl: Egzamin jak to egzamin, nie da się ukryć jest stresujący. Jedni z tym stresem radzą sobie lepiej inni gorzej. Czy jak kandydat źle się poczuje to może wyjść z sali w trakcie egzaminu?

LPL: Czasem zdarzają się sytuacje, że kandydat ma problemy żołądkowe i musi wyjść z sali. Może to zrobić, ale nie w czasie „otwartego” egzaminu. Kandydat może opuścić salę, jeżeli skończy zdawać dany przedmiot i się wyloguje.

dlapilota.pl: Pandemia sporo zmieniła w wielu obszarach naszego życia. Znacznie wzrosła świadomość własnego bezpieczeństwa. Czy można zdawać egzamin w maseczce?

LPL: To bardzo dobre pytanie. Prosimy, aby na egzaminy przychodziły osoby, które są zdrowe. Po pierwsze to istotne dla zdającego, aby być w dobrej dyspozycji a po drugie kaszlący lub kichający kandydat przeszkadza i rozprasza innych. No i oczywiście może innych zarażać.

Generalnie chodzi o dbanie o naszą wspólną higieniczną przestrzeń. Przerabialiśmy to także w czasie COVID-u, kiedy egzaminy nie zostały zawieszone. Podczas pandemii zostały wprowadzone dodatkowe rygory sanitarne, takie jak rozdział miejsc na sali, szyby pleksi, regularne dezynfekowanie stanowisk, itp.

Wprowadzenie tych zasad miało oczywiście miejsce we wszystkich instytucjach, więc nie byliśmy pod tym względem wyjątkiem, ale to też pozwoliło przygotować się i uczulić w jakiś sposób na to, że zwracamy większą uwagę, w jakim stanie kandydaci przychodzą na egzamin.

Jeżeli ktoś czuje się w jakiś sposób niepewnie lub czyje taką potrzebę, to ma prawo zdawać egzamin w maseczce.

dlapilota.pl: Co zrobić, jeśli zapomnimy lub zgubimy hasło do systemu?

LPL:. Kandydaci otrzymują od nas, po dopuszczeniu do egzaminu, mail z PIN-em, oraz mail z linkiem do ustawienia własnego hasła do systemu. Aby zalogować się na sali egzaminacyjnej potrzebne są trzy rzeczy: PIN, hasło i data urodzenia. Pracownicy LKE nie posiadają dostępu do prywatnych haseł kandydatów, w związku z czym my nie podpowiemy hasła. Istnieje jednak możliwość zresetowania swojego hasła przed wejściem na salę. Można do tego wykorzystać swój komputer lub smartfon.

dlapilota.pl Czy można sobie taką kartkę ze swoim hasłem i PIN-em wydrukować?

LPL: Na salę nie można wnosić swoich kartek, ale mała karteczka z zapisanymi danymi do logowania jest dozwolona. Należy tylko pamiętać, aby na sali nie robić na niej żadnych notatek. Notatki można robić na kartkach, które są na sali egzaminacyjnej.

dlapilota.pl: Otwarcie danej sesji zaczyna się po wpisaniu hasła czy po wejściu na salę?

LPL: Po otwarciu przedmiotu z poziomu systemu egzaminacyjnego.

dlapilota.pl: Czyli po zalogowaniu się?

LPL: Nie. Samo zalogowanie nie otwiera sesji. Sesje rozpoczyna otwarcie konkretnego przedmiotu. Innymi słowy czas rusza po otwarciu przedmiotu.

dlapilota.pl: Dla potwierdzenia. Zapisanie się na sesję w systemie rejestracyjnym ULC nie rozpoczyna sesji?

LPL: Dokładnie tak. rozpoczęcie sesji następuje w momencie rozpoczęcia zdawania pierwszego egzaminu w danym miesiącu, na sali egzaminacyjnej. Zrobienie rezerwacji na sesję nie oznacza rozpoczęcia sesji.

O tym co się dzieje z osobą przyłapaną na ściąganiu w kolejnym odcinku niebawem.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony