Lądowisko Lars Helicenter z oznaczeniem lokalizacji EPHC

Ogłoszenie nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

W edzienniku zostało opublikowane ogłoszenie nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2019 r.w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku LARS HELICENTER.

Na   podstawie   art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy   z dnia   3 lipca   2002 r.    –   Prawo   lotnicze   (Dz. U.   z 2019 r. poz. 1580 i 1495)  w związku   z §  3a  ust. 4 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26 marca  2009 r.  w sprawie szczegółowych  zasad działania  telekomunikacji  lotniczej   (Dz. U.  z 2014 r.  poz. 410) ogłasza się nadanie  oznaczenia   lokalizacji  „EPHC*”  dla  stacji stałej służby  lotniczej  zlokalizowanej na lądowisku  LARS HELICENTER. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus