Przejdź do treści
Czasza spadochronu Sabre 170 z zaznaczonymi miejscami, w których została rozerwana (fot. PKBWL)
Źródło artykułu

Lądowanie na zajętej RWY, kolizja samolotu z liną wyciągarkową, brak odpowiedzi APP Warszawa - kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 3572/2021 (W, 10.09.2021 r., EPGL). Dotyczy: Skoczka spadochronowego, który na wysokości około 160 m nad południowo-zachodnią częścią lotniska rozpoczął łagodny zakręt w prawo, z którego przeszedł w stromą spiralę i zderzył się z ziemią. Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami wypadku mogły być: zahaczenie linki sterowniczej o jeden z elementów kombinezonu Wingsuit, pęknięcie górnej powierzchni czaszy (komór nr 2 i 8) w procesie otwierania się spadochronu, co utrudniło lub uniemożliwiło sterowanie spadochronem. Raport końcowy 3572/2021

• 1202/2020 (I, 19.05.2021 r., EPML). Dotyczy: Kontynuowania lądowania samolotu Cessna 152 na zajętej RWY przez samolot PZL M-20 Mewa. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: zajęcie RWY w użyciu pomimo braku czasu na wykonanie kołowania (backtrack) i startu przed podchodzącym do lądowania samolotem w kręgu nadlotniskowym; sugerowanie lądowania z przelotem za samolotem na drodze startowej, zamiast informacji o konieczności przerwania podejścia do lądowania; brak dróg kołowania przy końcach dróg startowych lotniska EPML wymuszający kołowanie po drogach startowych, co w znacznym stopniu ogranicza płynność ruchu lotniczego. Uchwała 1202/2020

• 3923/2020 (I, 30.12.2020 r., Sektor DTC ACC Warszawa). Dotyczy: Braku odpowiedzi APP Warszawa wywołanej przez załegę samolotu Boeing 777. Przyczyną zdarzenia było nieuzasadnione opuszczenie stanowiska operacyjnego przez jedynego kontrolera pracującego w organie Kontroli Zbliżania. Uchwała 3923/2020

• 4355/2021 (PI, 24.10.2021 r., EPWE). Dotyczy: Kolizji samolotu Cessna 150 z liną wyciągarkową do holowania paralotni. Przyczyną zdarzenia było wykonywanie holowanych lotów paralotniowych bez wyłożonych wymaganych znaków, a także niezauważenie przez załogę samolotu SP-KAY prowadzenia operacji lotniczych na lądowisku EPWE. Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było nieprzekazanie informacji o wykonywaniu lotów paralotniowych do ośrodka FIS. Uchwała 4355/2021

• 6070/2022 (PI, 14.10.2022 r., EPRU). Dotyczy: Dostrzeżenia przez ucznia, podczas rutynowej kontroli kabiny szybowca SZD-50-3 "Puchacz" przed kolejnym startem, nienaturalnej pozycji prawego pedału steru kierunku. Pedał wisiał na cięgłach linkowych, całkowicie oddzielony od centralnego korpusu, mocowanego do podłogi kabiny. Przyczyną zdarzenia było postępujące pękanie osi zawieszenia pedałów steru kierunku (zmęczenie materiału), prowadzące do wyłamania osi i odpadnięcia pedału od konsoli. Czynniki sprzyjające: prawdopodobnie wypadek, któremu szybowiec uległ w przeszłości, w którym mogło nastąpić uszkodzenie osi zawieszenia pedałów; brak precyzyjnych wytycznych w zakresie kontroli stanu pedałów podczas czynności obsługi planowej (przeglądu 1000-godzinnego); znaczący stopień wyeksploatowania szybowca; charakter wykonywanych lotów akrobacyjnych (zdecydowane sterowanie). Raport końcowy 6070/2022

Uszkodzony pedał steru kierunku w przedniej kabinie szybowca SZD-50-3 "Puchacz" (SP-3288) (fot. PKBWL)

Uszkodzony pedał steru kierunku w przedniej kabinie szybowca SZD-50-3 "Puchacz" (SP-3288) (fot. PKBWL)

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony