Kurs teoretyczny dla kandydatów na instruktorów lotniczych FI(A) i FI(H)

unitedsky

8 kwietnia 2010 roku, rozpocznie się kurs teoretyczny na instruktora lotniczego samolotowego FI(A) i śmigłowcowego FI(H). Zajęcia będą zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Unitedsky w Warszawie. Kurs będzie odbywał się w dniach: 8,9,10,11 kwietnia, 15,16,17,18 kwietnia, 6,7,8,9 maja oraz 21,22,23 maja br.

W procesie szkolenia lotniczego kluczową rolę odgrywa instruktor, który swoją wiedzą i doświadczeniem kształtuje umiejętności adepta lotnictwa. Od instruktora zależy zarówno bezpieczeństwo i skuteczność szkolenia jak i przygotowanie do właściwego reagowania w sytuacjach nietypowych i trudnych. Dlatego też, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest właściwe przygotowanie instruktora do pracy z uczniami.

Opracowując założenia kursu na instruktora lotniczego stwierdziliśmy, że przede wszystkim stawiamy na wszechstronne omówienie zasad właściwego nauczania i oceniania uczniów oraz kształtowanie w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń. W tym celu do współpracy zaprosiliśmy najlepszych instruktorów, których zadaniem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń. Stawiając na jakość, przygotowaliśmy dla kursantów zestawy ćwiczeń, które pomogą skutecznie przygotować się do przyszłej pracy instruktora.

Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało ok. 118 godzin wykładów z przedmiotów takich jak: techniki stosowanego nauczania, proces szkolenia, ocenianie i egzaminowanie uczniów, zagrożenia w symulowanych niesprawnościach podczas lotu, itp. Zajęcia będą obywać się w małych grupach, aby umożliwić kursantom pełen kontakt z prowadzącym.

Po ukończonym egzaminem wewnętrznym szkoleniu teoretycznym, kursanci będą mogli rozpocząć część praktyczną szkolenia w dowolnie wybranym przez siebie ośrodku.

Jednocześnie przypominamy o wymogach progowych nałożonych przez przepisy JAR-FCL w przypadku uczestnictwa w kursie FI(A) i kursie FI(H):

Do szkolenia może przystąpić osoba, która:
a. posiada nalot, co najmniej 200 godzin, w tym, co najmniej 100 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję pilota liniowego (samoloty) (ATPL(A)) lub pilota zawodowego (samoloty) (CPL(A)), lub 150 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję) (PPL(A));

b. spełnia wymagania, dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego (samoloty) (CPL(A)) podane w AMC FCL 1.470(b);

c. posiada nalot, co najmniej 30 godzin na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z których co najmniej 5 godzin musi zostać uzyskane w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających wstępny egzamin praktyczny podany w ust. (f) poniżej;

d. odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów z których nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia procedur lotu (FNPT) lub na symulatorze lotu;

e. wykonała co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot-dowódca (PIC) samolotu, w tym lot po trasie nie krótszej niż 540 km (300 NM) z dwoma lądowaniami z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach; oraz

f. w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 1.330(f) instruktorem pilotażu (samoloty) (FI(A)) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o kontrolę umiejętności podaną w Załączniku 3 do JAR FCL 1.240. Egzamin praktyczny będzie podstawą oceny możliwości podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.

Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia wymaganych warunków progowych:

  • ważną licencję pilota samolotowego CPL(A) lub dla uprawnienia FI(A)(R) licencję PPL(A) wraz ze zdanym egzaminem teoretycznym z zakresu CPL(A) przed komisja LKE,
  • właściwe ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 501 409 787. Zapisy rozpoczęte – zarezerwuj miejsce już dziś!!!

Serdecznie zapraszamy!
FTO unitedsky.eu

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus