Krośnieńskie lotnisko czeka prawdziwa rewolucja

Lotnisko Krosno EPKR

Projekt lotniskowy opiewa na, bagatela, 30 milionów!

Miasto ma duże szanse na otrzymanie dotacji w kwocie 11 milionów euro na utworzenie w Krośnie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego pod warunkiem jednak, że do sierpnia 2011 roku złoży stosowną kompletną dokumentację. Na razie pieniądze te są zarezerwowane dzięki podpisanej pre-umowie. Znamy harmonogram prac na lotnisku w Krośnie.

Lotniskiem zarządza miasto. - Przez dwa lata walczyliśmy o to, abyśmy dysponowali całą nieruchomością związaną z projektem lotniskowym. W związku z tym dokonaliśmy licznych zakupów gruntów przyległych do lotniska. Aktualnie 13-arowa działka znajdująca się na środku dawnego pasa startowego, niegdyś będąca własnością Aeroklubu Polskiego, stanowi naszą własność - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna. - Były pewne uchybienia, które wykazał ULC. Dziś te wszystkie wymogi, które były do spełnienia, zostały zrealizowane - podkreśla.

Projekt zakładający utworzenie w Krośnie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego znalazł się na liście indykatywnej. Przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Została podpisana pre-umowa z marszałkiem woj. podkarpackiego, dotycząca realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Podpisując pre-umowę, miasto zobowiązało się do przygotowania pełnej dokumentacji projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w terminie do 30 września 2011 roku. - W tym roku i przyszłym pracujemy nad sporządzeniem dokumentacji - informuje Zbigniew Piwka, kierownik Biura Rozwoju Miasta.

- Lotnisko zostanie ogrodzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych. W czwartym kwartale 2012 roku zostanie wybudowana utwardzona droga startowa o długości 1100 metrów i szerokości 30 metrów - mówi Piwka. Chodzi przede wszystkim o to, by firmy, które w Krośnie produkują samoloty, mogły testować te maszyny na miejscu, a nie w Niemczech.

- W pierwszym kwartale 2013 roku powstaną dwie drogi kołowania; jedna umożliwiająca dojazd od strony hangarów znajdujących się po północnej stronie lotniska, a druga z płytą postojową będzie umożliwiała dojazd do głównej drogi startowej od strony firm lotniczych. Na koniec zorganizowane zostanie oprzyrządowanie lotnicze. Droga startowa zostanie wydłużona do ok. dwóch kilometrów - dodaje. Te inwestycje są niezbędne do utworzenia w mieście Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego

Czytaj całość artykułu na stronie Super Nowości.


Źródło: Super Nowości
comments powered by Disqus