Przejdź do treści
Źródło artykułu

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2023 – 2025

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że został opublikowany Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2023 – 2025 (dalej zwany „KPB 2023”), stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (dalej zwanego „KPBwLC). Jest on siódmą edycją dokumentu, który ma na celu wskazanie obszarów zagrożeń objętych procedurą szczególnych analiz i nadzoru Prezesa ULC.

Dokument ten oparty jest na koncepcji zarządzania ryzykiem, a więc identyfikacji zagrożeń, ich oceny oraz określenia i realizacji działań mitygujących. Obszary zagrożeń na potrzeby KPB 2023 bazują na kwestiach wskazanych w aktualnym EPAS (Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego) oraz wypracowanych na podstawie zgłoszeń środowiska lotniczego.

Dokument wskazuje obszary zagrożeń występujące w lotnictwie cywilnym wraz z określonymi działaniami niezbędnymi do implementacji, zarówno przez podmioty lotnicze jak i nadzór państwowy.

Wykaz działań przedstawiono w Załączniku 1 stanowiącym wraz z Załącznikami A/D – zestawienia wartości SPIs z podziałem miesięcznym integralną część niniejszego Krajowego Planu Bezpieczeństwa.

Wdrożenie ww. działań ma na celu skuteczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia wskazanych zagrożeń oraz utrzymanie ich na akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa. Ciągle rosnący ruch pasażerski, a przez to również rozwój lotnictwa cywilnego stawia nam wszystkim wiele wyzwań, stąd realizacja zadań określonych w tym dokumencie powinna być priorytetem dla nas wszystkich. 

Do pobrania:
•  Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2023-2025
•  Załącznik 1 – Rejestr Zadań

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony