Kontrola drogi startowej w Modlinie

Modlin (prace remontowe przy drodze startowej)

Wczoraj Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przeprowadził kontrolę drogi startowej po usunięciu usterek przez generalnego wykonawcę, firmę ERBUD S. A.

Przekazaliśmy Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego komplet dokumentów przygotowanych przez firmę ERBUD S. A. oraz powołanego przez nią eksperta z Politechniki Wrocławskiej. Inspektor przyznał, że większość z nakazanych prac została dobrze wykonana, niezbędne jest jeszcze przeprowadzenie przez niezależny instytut dodatkowych badań, mających na celu zweryfikowanie jakości napraw wykonanych przez generalnego wykonawcę.

Zarządowi lotniska zależy na jak najszybszym udostępnieniu drogi startowej przewoźnikom, jednak na pierwszym miejscu stawiane jest bezpieczeństwo operacji i jakiekolwiek kompromisy w tym zakresie nie będą brane pod uwagę. Na mocy zawartych umów koszty naprawy oraz odszkodowania za czas przestoju lotniska zostaną pokryte przez generalnego wykonawcę - firmę ERBUD S. A. Przedstawiciel generalnego wykonawcy zadeklarował, że po uruchomieniu lotniska, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe, przystąpi do możliwie szybkiego wykonania kompleksowej naprawy pasa.


Źródło: Port Lotniczy Warszawa-Modlin
comments powered by Disqus