Konsultacje społeczne PAŻP projektu zmiany granic poziomów sektorów FIS Warszawa i Olsztyn

Konsultacje społeczne PAŻP

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.

Użytkownicy przestrzeni powietrznej mają 30 dni na zapoznanie się z przedmiotowym projektem zmian oraz na przesłanie do PAŻP komentarzy/uwag w zakresie planowanego do wdrożenia projektu. Termin zakończenia konsultacji to 15.12.2014 r., natomiast wprowadzenie zmian planowane jest na kwiecień 2015 r.


CEL

Zmiana granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn poprzez dostosowanie przestrzeni do obecnego rozłożenia natężenia ruchu lotniczego w przestrzeni obu sektorów w celu wyrównania obciążenia pracą informatorów FIS sektorów Warszawa i Olsztyn.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego nad punktem dolotowo-odlotowym ZULU.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Szczegółowy zakres zmian granic poziomych Sektorów FIS obejmuje:

a)    zmianę granic poziomych Sektora FIS Warszawa

Przestrzeń zostanie zmniejszona od strony północnej i granice poziome zostaną przesunięte na południe. Do miejscowości Wyszogród granica pozioma Sektora FIS Warszawa pozostaje bez zmian, od miejscowości Wyszogród granica sektora zostaje poprowadzona do punktu 52°19'33"N 020°40'07"E  a następnie na południe wzdłuż granicy poziomej ATZ EPBC i CTR EPWA i oparta na linii łączącej następujące punkty:
- most kolejowy w m. Góra Kalwaria (punkt VFR – GOLF),
- m. Łuków,
- most kolejowy w m.Terspol (granica RP).
Następnie wzdłuż granicy FIR na południe do m. Lubycza Królewska (granica RP) i dalej bez zmian.

b)    zmianę granic poziomych Sektora FIS Olsztyn
Zmiana granic poziomych w tym sektorze polega na powiększeniu o południową część przestrzeni należącą dotychczas do sektora FIS Warszawa. Granica sektora od m. Braniewo (granica RP) zostaje poprowadzona wzdłuż granicy FIR do punktu:
- Most kolejowy w m.Terspol (granica RP) i dalej oparta na linii łączącej następujące punkty:
- m. Łuków,
- Most kolejowy w m. Góra Kalwaria (punkt VFR – GOLF),
Następnie na północ wzdłuż granicy poziomej CTR EPWA i ATZ EPBC do punktu  52°19'33"N 020°40'07"E i dalej bez zmian.


UZASADNIENIE

W celu wyrównania obciążenia pracą informatorów FIS sektorów Warszawa i Olsztyn, a tym samym zmniejszenia ilości korespondencji na częstotliwości sektora FIS Warszawa (często długi czas oczekiwania na przerwę w korespondencji), wdrożona zostanie zmiana granicy poziomej sektorów, zmniejszając przestrzeń sektora FIS Warszawa i jednocześnie powiększając przestrzeń sektora FIS Olsztyn.

Wprowadzenie zmiany granic sektorów FIS poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego nad punktem VFR – ZULU, nad który dziś statki powietrzne mogą wlatywać z trzech różnych sektorów, tj. trzech różnych służb FIS (AFIS EPBC, FIS Olsztyn, FIS Warszawa). Po wprowadzeniu zmiany liczba ta zostanie zredukowana do dwóch – doloty i odloty do ATZ EPBC via ZULU będą odbywały się jedynie na łączności z FIS Olsztyn. Tym samym zmniejszeniu ulegnie ilości zmian częstotliwości radiostacji korespondencyjnej w dolotach/odlotach do/z lotnisk EPBC, EPWA, EPMO.

Wprowadzona zmiana ułatwi również nawigację załogom statków powietrznych wykonujących loty VFR, ponieważ nowa granica sektorów została wyznaczona wzdłuż obiektów liniowych (rzeka, mosty, linia kolejowa). 


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj


 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus