Przejdź do treści
Mapa proponowanych tras opartych na nowych punktach VFR dla lotniska Lublin

Konsultacje społeczne PAŻP projektu reorganizacji punktów i tras VFR w strefie kontrolowanej lotniska Lublin

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt reorganizacji punktów i tras VFR w strefie kontrolowanej lotniska Lublin.


CEL

Uporządkowanie punktów VFR przynależących do lotniska EPLB poprzez usunięcie punktów kolizyjnych z procedurami IFR, słabo widocznych i niecharakterystycznych z powietrza oraz nieużywanych operacyjnie. Utworzenie nowych punktów VFR oraz standardowych tras dolotowych i odlotowych VFR.

Reorganizacja punktów i tras VFR w CTR Lublin zwiększy bezpieczeństwo operacji lotniczych w strefie kontrolowanej lotniska oraz świadomość sytuacyjną kontrolerów ruchu lotniczego i załóg lotniczych. Dodatkowo wprowadzenie standardowych tras dolotowych i odlotowych wpłynie na zmniejszenie obciążenia pracą personelu operacyjnego TWR Lublin przy jednoczesnym wzroście przepustowości CTR Lublin dla statków powietrznych wykonujących loty wg zasad dla lotów z widocznością.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na konieczność reorganizacji punktów i tras VFR w przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin jest stały wzrost aktywności lotnictwa ogólnego w CTR/TMA Lublin, w tym lotnictwa szkolnego (NSF, Aeroklub Świdnik, LAW Dęblin, PANS Chełm).


ZAKRES I UZASADNIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN:

Proponowane są następujące zmiany w organizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Lublina:

   a.    Modyfikacja sieci punktów VFR (rys. 1)
   b.    Wyznaczenie tras dolotowych i odlotowych do lotniska EPLB w oparciu o nową sieć punktów VFR (rys.2 i 3)

a)    Modyfikacja sieci punktów VFR

Zmiana punktów VFR oraz wprowadzenie określonych tras dolotowych i odlotowych podyktowane są potrzebą odpowiedzi na dużą aktywność lotnictwa ogólnego w strefie kontrolowanej lotniska Lublin przy zachowaniu świadomości, że obecne rozwiązanie układu punktów nie odpowiada w pełni aktualnym potrzebom i potencjalnemu wzrostowi ruchu lotniczego. Uporządkowanie przepływu lotów z widocznością usprawni bieżące zarządzanie ruchem VFR przez kontrolerów ruchu lotniczego, a także pozwoli im na zwrócenie większej uwagi na loty IFR. 

Mapa proponowanych tras opartych na nowych punktach VFR dla lotniska Lublin

Rys. 1 - mapa proponowanych tras opartych na nowych punktach VFR dla lotniska Lublin

Współrzędne nowych punktów VFR z ich lokalizajcą i uzasadnieniem

Tabela 1. Współrzędne nowych punktów VFR, wraz z ich lokalizacją i uzasadnienie

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 1. Zakład Centro-Chem w m. Turka – punkt CHARLIE

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 2. Wiadukt na drodze ekspresowej S12, k. Kalinówki – punkt Foxtrot

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 3. Kościół przy jeziorze Rogóźno - punkt Golf

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 4. Cmentarz w m. Chmiel Pierwszy – punkt Hotel

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 5. Węzeł Rudnik na drodze ekspresowej S12 (w pobliżu sklepu IKEA) – punkt India

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 6. Fabryka w m. Jacków – punkt Mike

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 7. Węzeł Tatary na drodze ekspresowej S12 – punkt Oscar

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 8. Hurtownia produktów mrożonych w m. Osmolice – punkt X-Ray

Punkty VFR lotniska EPLB

Fot. 9. Kościół parafialny w m. Kijany – punkt Yankee

b)    Wyznaczenie tras dolotowych do lotniska EPLB

Wyznaczenie tras dolotowych (Rys. 2 oraz Rys. 3) pozwoli KRL na większą kontrolę oraz da większe możliwości organizacji ruchu w CTR. Standardowe wysokości dolotów to A020, a odlotów to A015.

Trasy północne: Wprowadzone zostały dwa punkty nadlotniskowe OSCAR i CHARLIE, prowadzą do nich oddzielne trasy z punktów INDIA i YANKEE, co pozwoli na uniknięcie dużego zagęszczenia oczekujących samolotów w tym samym punkcie. Punkty INDIA i YANKEE znajdują się poza strefą kontrolowaną lotniska, jednak ich rolą jest głównie odseparowanie północnych tras dolotowych/odlotowych od siebie.

Punkt GOLF rozpoczyna północno-wschodnią trasę VFR z ominięciem procedur IFR do pasa 25.

Dzięki przechodzeniu na łączność na punktach GOLF i INDIA, kontroler ruchu lotniczego będzie miał większą świadomość sytuacyjną, w przeciwieństwie do dotychczasowej sytuacji, gdy piloci zgłaszali się w niesprecyzowanej pozycji “w dolocie do TANGO”.

Propozycja przebiegu północnych tras VFR wokół lotniska Lublin

Rys. 2 - propozycja przebiegu północnych tras VFR wokół lotniska Lublin

Trasy południowe: Wprowadzono dwa punkty nadlotniskowe MIKE i FOXTROT, przy czym MIKE jest zatwierdzeniem nieformalnego stanu obecnego, gdyż z powodu trudności zlokalizowania punktu SIERRA piloci zgłaszali tak pobliską fabrykę.

Do punktu FOXTROT prowadzą dwie trasy: z punktów X-RAY i HOTEL, do punktu MIKE jedna z punktu ECHO. Uzasadnieniem jest większa częstotliwość lotów z kierunku wschodniego (z kierunku Chełma), ponadto prowadzi do punktu bliższego do lotniska (MIKE).

Propozycja przebiegu południowych tras VFR wokół lotniska Lublin

Rys. 3 - propozycja przebiegu południowych tras VFR wokół lotniska Lublin

Termin zakończenia konsultacji to 1 października 2023 r.


Głos w konsultacjach społecznych można wygodnie, szybko i bezpiecznie oddać za pomocą formularza poniżej, lub klikając w ten link. Państwa głos zostanie bezpośrednio przekazany do PAŻP.

lub

Wypełniając formularz konsultacyjny (LINK). Wypełniony plik WORD prosimy przesłać drogą mailową na adres: asm1@pansa.pl

 

Czy wdrożenie zaproponowanej zmiany wpłynie na Pana/Pani działalność lotniczą?
Rodzaj prowadzonej działalności lotniczej
Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby konsultacji społecznych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji konsultacji.

Niniejszym firma dlapilota.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do jednorazowego i natychmiastowego przekazania danych z tych konsultacji bezpośrednio do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Po zakończeniu konsultacji, wszystkie dane dotyczące tej ankiety zostaną skasowane. Ogólne warunki zbierania danych przez portal dlapilota.pl Sp. z o.o. zawarte są w regulaminie, dostępnym pod adresem https://dlapilota.pl/regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji konsultacji.

Niniejszym firma dlapilota.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do jednorazowego i natychmiastowego przekazania danych z tych konsultacji bezpośrednio do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Po zakończeniu konsultacji, wszystkie dane dotyczące tej ankiety zostaną skasowane. Ogólne warunki zbierania danych przez portal dlapilota.pl Sp. z o.o. zawarte są w regulaminie, dostępnym pod adresem https://dlapilota.pl/regulamin
FacebookTwitterWykop

Nasze strony