Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym z zakresu lotnictwa ogólnego (GA)

ULC

W dniu 17 czerwca 2014 r. na Uczelni Łazarskiego odbyła się druga część dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym dotycząca bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym (General Aviation). Pierwsza część konferencji organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, która dotyczyła bezpieczeństwa w zarobkowym przewozie lotniczym połączona z warsztatami EASA odbyła się 15 maja 2014 r.

W Konferencji dotyczącej lotnictwa ogólnego wzięli udział przedstawiciele środowiska lotniczego, ośrodków szkolenia lotniczego i innych organizacji lotniczych, piloci oraz instruktorzy. Konferencję otworzyli Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski oraz dr Mieczysław Błoński – Wiceprezydent ds. Operacyjnych i Finansowych Uczelni Łazarskiego. Prezes Ołowski podziękował uczestnikom oraz prelegentom za udział w konferencji, jak również Uczelni Łazarskiego za dotychczasową owocną wspołpracę. Przedstawił również inicjatywy, które zostały podjęte przez Urząd w zakresie lotnictwa ogólnego, między innymi podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Władzą Lotniczą Czech oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie m. in. fukcjonowania lotnictwa ogólnego oraz licencjonowania personelu lotniczego.

Konferencja została podzielona trzy panele, po każdym z nich były udzielane odpowiedzi na pytania uczestników konferencji oraz prowadzona była dyskusja.

W ramach pierwszego panelu Pan Piotr Michalak, Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem ULC przedstawił prezentację „Zmiany w zarządzaniu bezpieczeństwem”, następnie Piotr Kaczmarczyk p. o. Naczelnika Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym nakreślił kwestie wskaźników poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym. W dalszej części panelu Pan Dariusz Sarnociński, Ekspert ds. Planowania Awaryjnego zaprezentował zastosowanie Planów Reagowania Awaryjnego (ERP) w lotnictwie ogólnym. Następnie Paweł Szymański – Przewodniczący Zespołu ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych przedstawił aspekty bezpieczeństwa w zakresie operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Podczas drugiego panelu przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Pan Andrzej Pussak oraz ekspert ds. meteorologii  Pan Maciej Ostrowski przedstawili wybrane zdarzenia lotnicze oraz jaki wpływ na ich zaistnienie i przebieg miały złe warunki meteorologiczne. W ramach panelu drugiego Pan Andrzej Styk – Naczelnik Inspektoratu Operacyjnego Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego nakreślił ramy nowych regulacji europejskich w zakresie operacyjnym (NCO, NCC).

Ostatni, trzeci panel dotyczył zderzeń zagrożeń zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Zagrożenia te przedstawił dr Michał Skakuj, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Odpowiedzialność za zderzenia z ptakami zastała natomiast omówiona przez Panią Katarzyna Jaworek na podstawie prezentacji przygotowanej przy udziale dr Anny Konert Prodziekana Wydziału ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej Uczelni Łazarskiego.

Konferencję zamknął p.o. Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych Pan Maciej Kozłowski zapraszając uczestników na kolejną konferencję z zakresu bezpieczeństwa lotniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami zaprezentowanymi podczas konferencji:

Zmiany_w_Zarządzaniu_Bezpiczeństwem
Wskaźniki_pioziomu_bezpieczeństwa_GA
ERP_wersja_do_druku
ERP_tryb_prezentacji
Bezzalogowe_Statki_Powietrzne_aspekty_bezpieczenstwa
PKBWL_Statystyka_zdarzen_lotniczych
PKBWL_Wybrane_Zdarzenia_Lotnicze
Regulacje_NCC_NCO
Zagrozenia_Zwierzeta_GA
Odpowiedzialnosc_za_zderzenia_z_ptakami

Czytaj również relację z konferencji na stronie: www.dlapilota.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus