Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne.

Ogłoszenie nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie „Sprawozdania rocznego z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2021”. 
Pełny tekst ogłoszenia nr 3 dostępny jest tutaj (LINK)

Ogłoszenie nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji „EPWB*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Winnica Benedyktyńska.
Pełny tekst ogłoszenia nr 4 dostępny jest tutaj (LINK)

Ogłoszenie nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji „EPFG*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Kiełpin. 
Pełny tekst ogłoszenia nr 5 dostępny jest tutaj (LINK)

Ogłoszenie nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji „EPFR*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Warszawa - Ferrari.
Pełny tekst ogłoszenia nr 6 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony