Jasionka: Inwestycje czas zacząć

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

17 maja br. na plac budowy na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka" weszli pracownicy firmy Skanska, która została wyłoniona w drodze przetargu jako wykonawca jednej z najważniejszych inwestycji spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o., jaką jest rozbudowa i modernizacja płyty postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi.

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. jest beneficjentem projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w ramach:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, z którego dofinansowywane będą dwa projekty: budowa nowego terminalu pasażerskiego oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej" (składający się z dwóch zadań: rozbudowa i modernizacja płyty postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi; 2. budowa równoległej drogi kołowania wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną).

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, z którego jak dotychczas podpisano umowy na dofinansowanie trzech projektów:

  • Budowa systemu zaopatrzenia lotniska w wodę dla celów ratowniczych w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka";
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka";
  • Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka" poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera.

W dniu 17 maja br. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy zadania „Rozbudowa i modernizacja płyty postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi" - firmie „SKANSKA" S.A, w obecności firmy ECM Group Polska Sp. z o.o., pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji. W ramach tego zadania Wykonawca w przeciągu 12 miesięcy ma wykonać: rozbudowę istniejącej płyty postojowej samolotów w kierunku zach. i płd., przed zaprojektowanym nowym terminalem pasażerskim; budowę płaszczyzny do odladzania samolotów po wschodniej stronie drogi kołowania (DK-A); budowę drogi technicznej do zbiornika retencyjnego oraz łączącej płytę do odladzania z zapleczem technicznym.

Wartość całej inwestycji wynosi ponad 35 mln złotych, a przewidywany termin oddania do eksploatacji nowej płyty postojowej to przełom maja i czerwca przyszłego roku.

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów
comments powered by Disqus