Jak PAŻP współpracuje z wojskiem i SOP?

B787-8 Dreamliner LOT-u z biało-czerwonym malowaniem w eskorcie dwóch samolotów F-16 (fot. PLL LOT)

Pod koniec lipca PAŻP podpisało porozumienie ze Służbą Ochrony Państwa (SOP). Obecnie jej przedstawiciele biorą udział w pracach nad nowymi przepisami mającymi uregulować loty najważniejszych osób w państwie. Jak zatem wygląda współpraca Agencji ze służbami i wojskiem?

Współpraca z SOP i loty o statusie HEAD

Podpisane 25 lipca 2019 roku przez prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego oraz komendanta SOP mjr Pawła Olszewskiego porozumienie o współpracy operacyjnej określa zasady wymiany informacji o zdarzeniach mających wpływ na płynność i bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych statków powietrznych o statusie HEAD.

Podpisane niedawno porozumienie ze Służbą Ochrony Państwa jest zarazem jednym z dokumentów, które regulują współpracę PAŻP ze służbami zapewniającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny w naszym kraju. Organizujemy wspólne szkolenia podnoszące świadomość operacyjną i korzystamy z wzajemnych doświadczeń, a na co dzień przekazujemy wiedzę niezbędną do planowania i prowadzenia działań z wykorzystaniem statków powietrznych. Jako PAŻP umożliwiamy i pomagamy różnym służbom w realizacji lotniczych działań operacyjnych. Obok SOP zapewniającej bezpieczeństwo najważniejszym osobom w państwie mam tu na myśli takie formacje jak Straż Graniczna czy Policja, które codziennie realizują operacje powietrzne także we wspólnej przestrzeni powietrznej, co wymaga stosownych uzgodnień i procedur, a przede wszystkim koordynacji i bliskiej współpracy – wyjaśnia Janusz Janiszewski, p.o. prezesa PAŻP.

Obecnie PAŻP jako instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej uczestniczy w rozmowach zainicjowanych przez stronę rządową w zakresie wdrożenia nowych regulacji dotyczących podróży najważniejszych osób w państwie.

Cały artykuł czytaj na stronie www.rynek-lotniczy.pl

Źródło: rynek-lotniczy.pl
comments powered by Disqus