Przejdź do treści
Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego – nowy kierunek studiów na LAW (fot. Lotnicza Akademia Wojskowa)
Źródło artykułu

Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego – nowy kierunek studiów na LAW

Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego (IBP) – to kierunek studiów przeznaczony dla podchorążych, którzy zamierzają uzyskać niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia służby w jednostkach wojsk obrony przeciwlotniczej i na stanowiskach dowodzenia funkcjonujących w Systemie Obrony Powietrznej RP stanowiskach zaszeregowanych do stopnia etatowego ppor i por.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa powietrznego prowadzone w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem ze szczególnym naciskiem na umiejętności oceny aktualnych i przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego oraz efektywnego im przeciwdziałania przy użyciu specjalistycznych urządzeń rozpoznania przestrzeni powietrznej i kosmicznej, systemów przeciwlotniczych oraz zaawansowanych technicznie urządzeń wspomagających procesy informacyjno-decyzyjnej w obronie powietrznej.

Studia na kierunku IBP pozwalają kandydatom uzyskać gruntowną wiedzę techniczną, którą jest niezbędna dla przyszłego inżyniera – dowódcy oraz poszerzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa powietrznego i obrony powietrznej jako podstawowych determinantów bezpieczeństwa państwa. Poza tym w trakcie studiów na kierunku IBP student poznaje metody i sposobów ochrony wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia powietrznego w stanie pokoju, kryzysu i wojny.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa powietrznego pozwalają również na zdobycie umiejętności krytycznego, a jednocześnie twórczego podejścia do kwestii bezpieczeństwa powietrznego, właściwej interpretacji przepisów, doktryn i instrukcji wojskowych, formułowania konstruktywnych ocen, sądów i opinii przydatnych w planowaniu i organizowaniu obrony powietrznej.

Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego to kierunek studiów o profilu praktycznym przyporządkowany, poprzez efekty uczenia się, do obszaru nauk społecznych i do dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. IBP, jako kierunek studiów wojskowych, prowadzony jest w formie stacjonarnych i jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego” tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Program studiów jest realizowany w ramach 10 semestrów nauczania, w których realizowane są także elementy kształcenia specjalistycznego. W ramach zajęć praktycznych kandydat realizuje również praktyki specjalistyczne i dowódcze w jednostkach wojskowych oraz w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Specjalność wojskowa - Przeciwlotnicze zestawy rakietowa – (C2 - Command, Control)

Absolwent studiów w specjalności wojskowej przeciwlotnicze zestawy rakietowe (C2) ma szeroką i gruntowaną wiedzę w zakresie planowania, organizowania systemów dowodzenia obroną powietrzną w tym obroną przeciwlotniczą oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak: metodyka oceny zagrożeń powietrznych, taktyka lotnictwa wojskowego, przepisów z zakresu zarządzania przestrzenia powietrzną, możliwości taktyczno-technicznych systemów rozpoznania przestrzeni powietrznej oraz rakietowych i artyleryjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań i obowiązków na dowódczych i sztabowych stanowiskach dedykowanych dla oficerów wojsk OPL zlokalizowanych na taktycznym poziomie dowodzenia. Absolwent IBP to także osoba znająca taktyczne, techniczne, organizacyjne i psychologiczne aspekty dowodzenia na współczesnym i przyszłym polu walki, przygotowana do działania w ramach struktur narodowych i NATO. Posiadający niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa powietrznego państwa w szczególności systemu obrony powietrznej SZ RP oraz innych militarnych systemów współistniejących i wspierających działania wojsk OPL na poziomie taktycznym sił zbrojnych.

Absolwent to nie tylko wysokiej klasy inżynier-dowódca, ale także sprawny organizator i menadżer, mający ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, znający procesy i mechanizmy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach zhierarchizowanych oraz zasady dowodzenia wojskami, w oparciu o nowoczesne zautomatyzowane systemy dowodzenia oraz niejawne sieci komputerowe i łączności wykorzystywane na stanowiskach dowodzenia obroną powietrzną.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony