Informacja dla Klientów ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego - obsługa klientów

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że ze względu na dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzję Prezesa Rady Ministrów o konieczności ograniczenia pracy stacjonarnej w administracji publicznej, nastąpią zmiany pracy w ULC. Będą one obowiązywały w terminie 2 listopada – 15 listopada br.

1. Punkt Obsługi Klienta, Kancelaria, Rejestr Personelu Lotniczego będą czynne w godzinach: 9.00-15.00.

2. Zawieszona zostaje możliwość spotkań z pracownikami departamentów nawet po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w tym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów oraz u Rzecznika Praw Pasażerów. Dyżury infolinii KOPP pozostają bez zmian.

3. Sesja egzaminacyjna zaplanowana na listopad zostanie odwołana.

4. Egzaminy językowe KSEJ zostaną wstrzymane w siedzibie ULC oraz w pozostałych lokalizacjach do 15 listopada br., a później będą możliwe po wcześniejszym skontaktowaniu się pod numerem telefonu 22 520 74 43 lub pod adresem e-mail: apawlowska@ulc.gov.pl i indywidualnym umówieniu się. Priorytet mają osoby którym wygasa ważność uprawnień językowych.

5. Egzaminy dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa zaplanowane na listopad zostały odwołane.

Wszystkich Klientów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: + 48 22 520 72 00, mailowy: kancelaria@ulc.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznego systemu ePUAP lub poczty tradycyjnej: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.

Wpłaty gotówkowe w kasie ULC zostają wstrzymane do odwołania. Opłaty lotnicze mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy – 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 – lub za pośrednictwem placówek pocztowych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus