Grunty pod lotnisko - skup na ukończeniu

Tabliczka P.L.Lublin S.A.

W 2007 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Samorządem Województwa Lubelskiego, a następnie umowa pomiędzy spółką Port Lotniczy Lublin SA a Samorządem Województwa Lubelskiego. Był to "Kontrakt wojewódzki dla Województwa Lubelskiego", a stanowił on o przekazaniu spółce 14 mln zł na zakup nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.

Kolejny kontrakt wojewódzki na 10 mln zł przeznaczonych na dalszy zakup nieruchomości zawarty został w grudniu 2008 r. Obydwa kontrakty zrealizowano w 100%. Dzięki pieniądzom z kontraktu spółka nabyła 80% gruntów od prywatnych właścicieli z terenu gmin Mełgiew, Świdnik i Wólka Lubelska, potrzebnych pod planowaną inwestycję budowy portu lotniczego dla Lubelszczyzny.

Za środki z kontraktu przygotowano również dokumentację projektową: mapy sytuacyjno-wysokościowe, ekspertyzę warunków geotechnicznych, wstępne studium wykonalnościo raz raport o oddziaływaniu na środowisko lotniska Port Lotniczy Lublin SA w Świdniku.

W okresie od marca do grudnia 2008 r., kiedy skupowane były grunty, nabyto 71,5751 ha, w tym:
gmina Świdnik, 2,0041 ha za kwotę 1.775.000,00 zł;
gmina Mełgiew, 41,7568 ha za kwotę 16.410.505,70 zł;
gmina Wólka, za kwotę 27,8142 ha za kwotę 14.575.937,95 zł

W ten sposób spółka stała się właścicielem 96 działek, w tym 18 zabudowanych domami mieszkalnymi, 7 zabudowanych domami letniskowymi i altanami, 2 z budynkami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

Negocjacje z prywatnymi właścicielami prowadzone są jednak nadal. Część nieruchomości jest przedmiotem umów przedwstępnych lub wiążących ustaleń.

Na terenie gminy Mełgiew spóka kupiła wszystkie nieruchomości z wyjątkiem dwóch, wobec ktorych toczy sie postepowanie o zniesienie współwłasności. Natomiast w gminie Świdnik, przy założeniu ograniczonej ekspansji, spółka nie potrzebuje już więcej żadnych gruntów. Z uwagi jednak na potencjalne potrzeby rozwojowe spółka rozważa kupno 7 działek o powierzchni ok. 4 ha.

Do nabycia pozostało ponad 20 działek o powierzchni ok. 15 ha (w tym 10 zabudowanych), położonych w miejscowości Świdnik Duży Drugi. W przypadku nieruchomości prywatnych położonych na terenie gmin Mełgiew i Świdnik można zatem stwierdzić, że spółka nie skorzysta z mechanizmów wywłaszczeniowych, które umożliwia przyjęta przez sejm tzw. specustawa lotnicza.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus