Gmina Kosakowo złożyła ofertę na zakup Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo (fot. airport.gdynia.pl)

Gmina Kosakowo złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym na zakup upadłego przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. znajdującego się w upadłości likwidacyjnej.

W toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gdańsku postępowaniu upadłościowym wyznaczona została cena wywoławcza w wysokości 7.138.000 zł. Oferta gminy Kosakowo w kwocie 7.150.000 zł była jedyną złożoną i została zatwierdzona na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br. nieuprawomocnionym postanowieniem Sędziego Komisarza.

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo została powołana w 2007 roku przez samorządy miasta Gdyni i gminy Kosakowo. Głównym celem podjętych działań było utworzenie lotniska cywilnego w oparciu o istniejącą infrastrukturę wojskowego portu lotniczego. W 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję, na mocy której orzekła, że finansowanie inwestycji ze środków publicznych stanowiło w tym przypadku naruszenie unijnych zasad pomocy państwa. Pomimo zaskarżenia decyzji przez miasto Gdynię i gminę Kosakowo, do dziś nie zapadło prawomocne orzeczenie w przedmiotowej sprawie.

Warto przypomnieć, że zdecydowana większość powierzchni portu zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kosakowo, która jest również beneficjentem umowy użyczenia ponad 250 ha terenów zlokalizowanych na terenie lotniska. Umowa ta została zawarta w 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Pomorskiego, a gminą Kosakowo i kończy się w 2040 r.

Zatwierdzenie wyboru gminy Kosakowo jako nabywcy przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej niewątpliwie zakończy toczące się od 2014 r. postępowanie upadłościowe spółki – mówi Wójt Gminy Kosakowo, pan Marcin Majek. – Docelowo doprowadzi również do rozwiązania rozpatrywanego obecnie przez Komisję Europejską zagadnienia niedozwolonej pomocy publicznej, ale przede wszystkim spowoduje uruchomienie lotniskowej i okołolotniskowej działalności na terenie po upadłym przedsiębiorstwie z zachowaniem zasad konkurencyjności i wolnorynkowości.


Przeczytaj również:
Lotnisko w Gdyni Kosakowie ponownie wystawione na sprzedaż
Firma z Białej Podlaskiej kupiła lotnisko w Gdyni „warunkowo”
Syndyk sprzedaje lotnisko Gdynia-Kosakowo za 7,1 mln złotych
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo będzie uruchomiony dla General Aviation

Źródło: Urząd Gminy w Kosakowie
comments powered by Disqus