Drony – najczęściej zadawane pytania

ULC - nowe przepisy UAV

Rosnące wykorzystanie, potencjał technologii oraz ilość dronów spowodował, że Komisja Europejska podjęła prace mające ujednolicić purzepisy i procedury dla operacji bezzałogowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, 31 grudnia 2020 r. przestaną obowiązywać krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, dedykowane dla cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych. Zostaną one zastąpione przez: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945.

Dlatego na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Wdrażanie przepisów UE”, zostały opublikowane najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych europejskich przepisów, które zaczną obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku. Zawierają odpowiedzi dotyczące m.in. rejestracji, nowych kategorii, szkoleń czy lotów w mieście. Zapraszamy do odwiedzenia nowej zakładki.

Do pobrania:
•  Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące wdrażania przepisów UE w obszarze bezzałogowych statków powietrznych


Przeczytaj również:
Nagranie seminarium online – europejskie przepisy dotyczące dronów

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus