Przejdź do treści
Lotnisko Chopina - samoloty na płycie przed terminalem (fot. Lotnisko Chopina)

Dofinansowanie unijne dla projektu PPL

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" otrzymało decyzję Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu pn.  "Inwestycje w zakresie infrastruktury podwójnego zastosowania na Lotnisku Chopina w Warszawie w zakresie utrzymania operacji usług podstawowych (24/7)".

Głównym celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych i dostosowanie elementów infrastruktury do wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie pochodzi z instrumentu Komisji Europejskiej - Connecting Europe Facility (CEF) w ramach inicjatywy Military Mobility. Lotnisko Chopina w Warszawie m.in. ze względu na współdzielenie infrastruktury z 1 Bazą Lotnictwa Transportowego spełnia podstawowe kryterium lotniska podwójnego znaczenia, czyli cywilno-wojskowego.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:
•  Poprawa bezpieczeństwa naziemnego ruchu lotniskowego poprzez realizację systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego
•  Dostosowanie jakości oświetlenia lotniskowego pola naziemnego do obowiązujących przepisów poprzez modernizację oświetlenia projektorowego na płytach postojowych PPS-3 i PPS-9

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024. Szacowany bud żet projektu wynosi: 2.440.089.00 EUR, a zakładane dofinasowanie to kwota 1.084.303,50 EUR. Projekt zaplanowany jest na 16 miesięcy. Obecnie trwa etap uzgadniania z KE umowy.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony