Przejdź do treści
SkyDemon MIlewo EPMX przykład kręgów z Custom Data
Źródło artykułu

Dodatkowa praktyczna aktualizacja SkyDemona oraz prośba do właścicieli lądowisk i pilotów

Pilot Stanisław Drzewiecki (Drzewiecki Design), publikuje aktualizację do SkyDemona, zawierającą informację o lotniskach, lądowiskach, helipadach i DOL-ach wraz praktycznymi, dodatkowymi informacjami. Źródłem danych są opracowania własne autora, dane z portali lotniska.dlapilota.pl, lotnik.org oraz naszetrawniki.pl, społecznie aktualizowane dane oraz informacje bezpośrednio przekazywane przez właścicieli i zarządzających lądowiskami.

Aktualizacja jest niezależna od cyklicznych, zgodnych z AIRAC-iem aktualizacji oferowanych przez SkyDemona. Oznacza, to, że dane od Drzewiecki Design, można wgrać w dowolnym momencie i w dowolnym momencie je usunąć.

Aktualizacja polega na wgraniu „własnych” danych (Custom Data), do chmury SkyDemona, przypisanej do posiadanego konta. Raz wgrana aktualizacje pojawi się automatycznie na urządzeniach mobilnych i nie będzie wymagała każdorazowej instalacji - chyba, że będziemy chcieli wgrać ich aktualizację.

Do wgrania aktualizacji, należy posiadać ważną subskrypcję na program SkyDemon, komputer z systemem operacyjnym Windows, z zainstalowaną wersją desktopową programu (https://skydemon.aero/start/windows.aspx). Niestety, użytkownicy MacOS, z procesorem Mx nie mają możliwości wgrania aktualizacji do swojej chmury.

Proces wgrania aktualizacji/danych:
1.    Pobrać plik instalacyjny ze strony: https://www.drzewiecki-design.net/aviation.html 
2.    Uruchomić pobrany plik: SkyDemon_Poland.exe Uwaga! W przypadku gdyby po instalcji w katalogu Dokumenty\SkyDemon\Custom Data nie pojawiły się pliki, prosimy zaznaczyć plik SkyDemon_Poland.exe jako zaufany. Tutaj instrukcja: https://support.microsoft.com/en-us/windows/add-an-exclusion-to-windows-security-811816c0-4dfd-af4a-47e4-c301afe13b26 
3.    Uruchomić Skydemon
4.    Setup -> Custom Data -> Save to Cloud

SkyDemon Custom Data

SkyDemon - aplikacja desktop na Windows. "Custom Data" -> "Save to Cloud"

5.    W aplikacji na urządzeniu mobilnym, w ustawieniach, w zakładce Cloud (prawy górny róg) wybrać: „Load Custom Data from Cloud”.

SkyDemon aplikacja mobilna. "Load Custom Data from Cloud"

SkyDemon aplikacja mobilna. "Load Custom Data from Cloud"

6.    Wszystko

Na dzień pisania tego artykułu, aktualizacja zawiera:

  • ponad 100 lądowisk
  • ponad 300 heliportów
  • wszystkie Drogowe Odcinki Lotniskowe (jako lotniska zamknięte - ale warto wiedzieć gdzie są)
  • niestandardowe kręgi w formie naniesionych na mapę tras dla wybranych lądowisk
  • rejony w których nie należy latać - jako strefy

Autor, planuje aktualizować plik co miesiąc (jeśli oczywiście będą zmiany lub bardziej aktualne dane).

Zgłaszanie nowych lądowisk/ lądowisk do usunięcia: https://www.drzewiecki-design.net/d_skydemon_airports.html

Aktualizacja danych to żmudny proces, w którym zaangażowanych jest wiele osób. Stąd prośba, aby właściciele lądowisk, którzy mają specjalne wymagania odnośnie procedur przylotowych i odlotowych, aby zgłaszali je do Drzewiecki Design za pomocą wskazanego formularza lub do nas, na adres lotniska@dlapilota.pl. Niestandardowe kształty kręgów, najlepiej przesyłać w formie pliku kml z programu Google Earth (https://www.google.com/earth/about/versions/#earth-pro)

Instrukcja wrysowania kręgu w Google Earth:
1.    Uruchomić program Google Earth Pro
2.    Kliknąć „Add Path”

GoogleEarth add path

Google Earth add path

3.    Narysować niestandardowy kształt kręgu

Google Earth - wrysowane kręgi

Google Earth wrysowane kręgi za pomocą warstwy Add Path

4.    Nadać tytuł w okienku
5.    Zapisać nowo utworzony obiekt jako plik .kml Uwaga! jeśli stworzyłeś/-aś każdy krąg jako inną warstwę, zapisz wszystkie warstwy w oddzielnych plikach

Google Earth - zapisz jako plik .kml

Google Earth - zapisz warstwę (-y) jako plik z rozszerzeniem .kml

6.    Plik wysłać na adres: lotniska@dlapilota.pl wraz z dodatkowymi informacjami

Obrazek tytułowy, przedstawia niestandardowy krąg na lądowisku Milewo (EPMX), którego właściciel przekazał współrzędne kręgu.

Inicjatywa ma charakter niekomercyjny i służy ogólnie, dobrze pojętemu bezpieczeństwu wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej. Dlatego z całej siły zachęcamy do korzystania i zaangażowania się w proces aktualizacji.

Informacje uzupełniające:

Nad wioskami i miejscowościami w pobliżu popularnych (często wykorzystywanych) lotnisk i lądowisk, zostały dodane strefy "Antyhałasowe" R (SFC-2000ft AMSL) informujące miejscach wrażliwych z uwagi na generowany hałas. Część z tych stref została opisana w instrukcjach operacyjnych, część została dodana intuicyjnie, w myśl zasady "jak najmniej szkodzić otoczeniu". Należy pamiętać, że strefy te mają charakter informacyjny i w większości nie są oficjalnymi strefami aeronautycznymi.

Redakcyjnie, uważamy to za bardzo dobry pomysł i dopingujemy autora, Stanisława Drzewieckiego do kontynuowania aktualizacji. Poniżej przykład wzmiankowanych stref.

SkyDemon strefy "antyhałasowe"

SkyDemon - przykład stref "antyhałasowych"

Aktualizacja: 17.03.2024. Instrukcja ładowania danych opracowana przez autora

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony