Daty cyklu AIRAC na rok 2021

Kontrola ruchu lotniczego - widok z ekranu z bliska (fot. PAŻP)

Dział Zarządzania Informacją Lotniczą (AIM Polska) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej poinformował, że daty cyklu AIRAC obowiązujące w roku kalendarzowym 2021 są dostępne na stronie naszej stronie internetowej:
www.ais.pansa.pl/publikacje/cykl-airac/

Daty podane w poniższej tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2021.

Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2.

Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.

Ponadto PAŻP zwraca uwagę, że zgodnie z zaleceniami ICAO, nawiązującymi do zapisów ICAO Doc 8126 AIS Manual, AIM Polska nie przewiduje publikacji AIRAC w dniu 30.12.2021 r.

Zapisy ICAO: www.icao.int/safety/information-management/pages/airacadherence.aspx

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus