Przejdź do treści

Co kryje się pod nazwami CAT i PANDORA?

PAŻP pracuje na dwóch, stworzonych przez siebie nowoczesnych systemach wspomagających zarządzanie ruchem lotniczym: CAT i PANDORA.

Jak dzięki tym narzędziom, stworzonym przez specjalistów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, możliwe jest planowanie i zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz błyskawiczne podejmowanie decyzji przez służby ruchu lotniczego na podstawie tysięcy informacji zgromadzonych w jednym miejscu?

System CAT zasila system operacyjny ATC w informacje dotyczące bieżącego i planowanego wykorzystania przestrzeni powietrznej.

Czytelny interfejs użytkownika wsparty jest zaawansowanym zobrazowaniem mapowym. Wbudowane filtry czasu i wysokości umożliwiają monitorowanie wykorzystania struktur przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym.

System wspiera bezpieczeństwo zapewniając dostęp do informacji oraz sprawdza kolizyjność dróg lotniczych z elementami przestrzeni zarezerwowanymi na wyłączność dla innych użytkowników. Sam wyznacza alternatywne drogi lotnicze i zamyka niedostępne.

Do czego PAŻP wykorzystujemy system CAT? Zobacz:

Opracowany przez PAŻP szybki i wygodny system Pandora wspiera podejmowanie krytywcznych decyzji bez względu na miejsce.

Pandora integruje informacje istotne dla wszystkich służb żeglugi powietrznej, na przykład: dokumenty ICAO; bazy EUROCONTROL; dane meteorologiczne: tekstowe, graficzne, zdjęcia satelitarne; bieżące częstotliwości radiowe; mapy wszystkich lotnisk oraz przestrzeni powietrznej; dane techniczne samolotów oraz bazę ich zdjęć; szczegółowe informacje o lotniskach; proceduty awaryjne. Wszystkie te dane są teraz dostępne na wyciągnięcie ręki.

Wkrótce Pandora stanie się częścią zarządzania ruchem lotniczym poprzez wspieranie funkcjonalności Single European Sky ATM Reserch (SESAR), takich jak: Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) oraz System Wide Information Management (SWIM). Pandora zapewni również istotne informacje o bezzałogowych statkach powietrznych.

Jak działa system PANDORA? Zobacz:

Obecnie polscy kontrolerzy ruchu lotniczego pracują nad rozwiązaniem, które pozwoli im określać pozycję samolotu w czterech wymiarach – szerokości i długości geograficznej, wysokości oraz w czasie. (Czytaj: Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego pracują nad wykorzystaniem technologii 4D).

FacebookTwitterWykop

Nasze strony