Certyfikat zgodny z wymaganiami PART 145 dla Straży Granicznej

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński w dniu 6 października, w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej wręczył Komendantowi Głównemu Straży Granicznej ppłk SG Leszkowi Elasowi, certyfikat organizacji obsługowej potwierdzający zgodność z wymagania europejskimi PART 145.

Proces certyfikacji przeprowadzili inspektorzy Departamentu Techniki Lotniczej, działający na bazie porozumienia zawartego między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Prezesem ULC, dotyczącego sprawowania nadzoru nad lotnictwem służb porządku publicznego.

Z uwagi na skomplikowaną strukturę organizacyjną i zakres terytorialny funkcjonowania Straży Granicznej, proces certyfikacji był trudny i pracochłonny, a jego pozytywny wynik to efekt bardzo dobrej współpracy Biura Lotnictwa SG, kierowanego przez dyrektora ppłk SG Leszka Kroka z Departamentem Techniki Lotniczej ULC, kierowanym przez dyrektora Macieja Kozłowskiego.

W trakcie spotkania omówiono dalsze plany związane z uzyskaniem przez Straż Graniczną certyfikatu organizacji zrządzania ciągłą zdatnością, co będzie oznaczać dopełnienie unijnych standardów zabezpieczenia prowadzenia operacji lotniczych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus