Centralna Baza Zgłoszeń – opinie i uwagi

Urząd Lotnictwa Cywilnego – Centralna Baza Zgłoszeń

W związku z uruchomieniem operacyjnym w dniu 1 września br. Centralnej Bazy Zgłoszeń, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zachęca organizacje do przesyłania swoich uwag oraz propozycji dalszych zmian. System CBZ znajduję się pod adresem: www.cbz.gov.pl

Zmiany te, po pozytywnym rozpatrzeniu, będą sukcesywnie wprowadzane do CBZ. Ograniczeniem jest tylko wymóg zgodności rozwiązań zastosowanych w CBZ z Rozporządzeniem UE nr 376/2014 oraz budżet ULC.

Propozycje zmian można przesyłać mailowo na adres: administrator-cbz@ulc.gov.pl

Jednocześnie ULC przypomina o obowiązku uaktualnienia Instrukcji Operacyjnych w zakresie zgłaszania zdarzeń w nowym systemie (CBZ).

Wszystkie zgłoszenia w CBZ trafiają do ULC (właściwe Departamenty prowadzące nadzór nad organizacjami mają dostęp do bieżąco) oraz PKBWL. Zgłoszenia w CBZ nie są dostępne dla innych organizacji. Przekazywanie informacji o otrzymanych zgłoszeniach innym organizacjom ULC pozostawia zgłaszającym wg potrzeb i odpowiednich porozumień.

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w przypadku zdarzeń lotniczych zgłoszonych przed 1 września br., ich ewentualne aktualizacje wykonuje się "starym" trybem w kontakcie z PKBWL. CBZ obejmuje tylko nowe zgłoszenia po 1 września.


Wszystkie organizacje, które jeszcze nie mają konta w systemie CBZ, a chcące je posiadać proszone są o przesłanie wiadomości na adres: administrator-cbz@ulc.gov.pl zawierającej w treści:
• nazwę organizacji
• adres e-mail, na który zostanie przesłany link aktywacyjny.
Po otrzymaniu linka, należy postępować zgodnie z przedstawioną instrukcją:
1. Wejść na stronę podaną w e-mailu.
2. Wypełnić formularz, podając adres e-mail, na który została wysłana wiadomość oraz ustalić hasło dostępu do CBZ.

Jednocześnie ULC przypomina, że CBZ służy do zgłaszania zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu wykonania operacji lotniczej, natomiast nie jest to system do składania skarg za naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE.

W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem CBZ należy przesłać informację na adres: administrator-cbz@ulc.gov.pl.
Szczegółowe wskazówki dotyczące funkcjonowania CBZ można znaleźć również w Instrukcji Obsługi CBZ na stronie internetowej ULC w zakładce "Zgłaszanie zdarzeń lotniczych".

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus