CDM - poprawi punktualność, ograniczy hałas i zużycie paliwa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

W Porcie Lotniczym Poznań-Ławica wprowadzane jest rozwiązanie, które pozwoli poprawić punktualność samolotów, ograniczyć emisję hałasu i zużycie paliwa przez użytkowników poznańskiego lotniska.

W piątek, 28 stycznia br., wszystkie podmioty zaangażowane w pracę Portu Lotniczego Poznań - Ławica podpisały umowę wprowadzającą na poznańskim lotnisku System Wspólnego Podejmowania Decyzji (CDM - Collaborative Decission Making). Fundamentem systemu CDM jest jednolita platforma podziału oraz przepływu – pomiędzy poszczególnymi partnerami – pełnej informacji na temat obsługi samolotów w rejonie lotniska (lądowanie, obsługa naziemna, start).

„CDM pozwoli na bardziej efektywne wykorzystaniu zasobów lotniskowych” – powiedział Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek - Bezpośrednim wynikiem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększone wzajemne zaufanie partnerów działających w CDM. Dokładniejsza i pełniejsza informacja o sytuacji panującej na lotnisku, pozwoli wszystkim uczestnikom procesu na szybsze przewidywanie kolejności zdarzeń i pełne monitorowanie wszystkich operacji w obszarze lotniska.”

„Zawarcie porozumienia dotyczącego tego Systemu to dla nas nie tylko duża satysfakcja, ale i korzyść ze współpracy pomiędzy wszystkim służbami na lotnisku – bieżąca wymiana informacji umożliwia szybkie reagowanie w sytuacjach zakłócenia ruchu pasażerskiego – powiedział Mariusz Wiatrowski, Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Podstawą działania CDM jest ścisła współpraca wszystkich partnerów oraz przepływ niezbędnych informacji w całym procesie związanym z korzystaniem samolotu z lotniska - lądowanie, obsługa naziemna, odlot. CDM zakłada poprawę punktualności wykonania wszystkich tych operacji. Efektem działania CDM jest m.in. zmniejszenie zagęszczenia samolotów na płycie lotniska i drogach kołowania, przez co ruch samolotów odbywa się sprawniej. Powoduje to znaczne zmniejszenie ryzyka zakłócenia punktualności rejsów. CDM pozytywnie wpłynie również na ograniczenie kosztów ruchu naziemnego na lotnisku, a także na optymalne wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i efektywniejsze wykorzystanie zasobów firm handling’owych.

CDM oznacza współpracę partnerów przy takich elementach obsługi operacji lotniczych jak:

  • wyznaczenie optymalnych i dokładnych czasów kołowania samolotów,

  • uaktualnianie planów lotów (przez wymianę odpowiednich depesz zawierających oczekiwany czas wylądowania, wykołowania, wyjścia z bloków i startu),

  • obsługa przed startem (wspólne planowanie wyprowadzania samolotów ze stanowisk postojowych skracające czas oczekiwania bezpośrednio przed drogą startową, umożliwiające sprawniejsze wykonywanie startów).


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.). Jej zadaniem jest poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus

Komentarze

Kolejne PAŻP-owe porozumienie :)

Pracownicy PAŻP wiedzą o czym mowa.