CANSO: Rok w kryzysie. Lipcowe statystyki ruchu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

CANSO – (Civil Air Navigation Services Organization) ogłosiła dane statystyczne za lipiec. Nie każdą rocznicę można świętować hucznie. Kryzys, spadkowy trend ruchu lotniczego, jest odczuwalny przez dostawców usług żeglugi powietrznej już rok.

Uśrednione dane za lipiec bieżącego roku zebrane od 40 światowych i europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej wykazują spadek ruchu lotniczego względem ubiegłego roku o 6,4 procent. Względem czerwca zanotowano wzrost ruchu o 6 procent i jest to większy wzrost niż ten który odnotowano pomiędzy czerwcem a lipcem 2008 roku (5,6 procent).

Niestety porównując spadek ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej (8,7%) ze średnią światową (6,4%)  PAŻP wypada źle. W ogólnej klasyfikacji 40 dostawców usług żeglugi powietrznej PAŻP zajęła dziesiąte miejsce pod względem największego spadku ruchu

Optymistycznym akcentem jest coraz większa liczba dostawców usług żeglugi powietrznej notujących wzrost ruchu. W lipcu aż sześć europejskich instytucji zapewniających usługi usług żeglugi powietrznej (Hungarocontrol, LPS Slovakia, Bulatsa – Bułgaria, Romatsa- Rumunia, Luxembourg ANA oraz Malta) wykazały wzrost ruchu lotniczego w porównaniu do zeszłego roku.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus