CANSO: grudniowe statystyki opisują sprzeczne tendencje w ruchu lotniczym

CANSO

W grudniu 2009 r., połowa dostawców usług żeglugi powietrznej obsłużyła większą liczbę operacji lotniczych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednak aż 22 dostawców usług żeglugi powietrznej odnotowało mniejszą liczbę operacji lotniczych.

Grudniowe statystyki mówią o sprzecznych tendencjach występujących w ruchu lotniczym.

W regionie Azji i Pacyfiku, CAAS, dostawca usług żeglugi powietrznej w Singapurze nadal cieszy się trendem wzrostowym, wzrost o 6,4 procent liczby operacji lotniczych w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Rosyjski państwowy dostawca usług żeglugi powietrznej również notuje wzrost o prawie 3, 4 procent względem grudnia ubiegłego roku..

Natomiast liczba operacji lotniczych u wielu europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej pozostaje w tendencji spadkowej

W grudniu 2009 r., członkowie CANSO obsłużyli o 0,7% mniej operacji lotniczych niż w grudniu 2008 roku.
Choć listopadowe statystyki były lepsze (spadek ruchu o 0,5 %), to CANSO ma nadzieję, że te dane wskazują na początek odbudowy sektora lotniczego.

Procentowy wzrost ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej sytuuje PAŻP w środku zestawienia CANSO. Ruch w polskiej przestrzeni powietrznej w ostatnich czterech tygodniach 2009 roku (30 listopada – 27 grudnia 2009) został już omówiony we wcześniejszej informacji opartej o statystyki tygodniowe PAŻP.
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus

Komentarze

Idzie na poprawę.