Bazy lotnicze przejmują funkcje WOG

Pożegnanie WOG

W związku z reorganizacją wojskowej logistyki 31 grudnia 2012 roku rozformowany zostanie 5. Wojskowy Odział Gospodarczy w Dęblinie.

Uroczystość zakończenia działalności jednostki odbyła się 21 grudnia w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Obowiązki rozformowanego oddziału od 1 stycznia przejmie 41. Baza Lotnictwa Szkolnego. Funkcje WOG sprawować będą też wszystkie inne bazy lotnicze Sił Powietrznych.

W uroczystości w Dęblinie uczestniczyli reprezentujący dowódcę SP szef Sztabu SP generał brygady Jerzy Fryczyński, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego generał brygady pilot Tomasz Drewniak, rektor-komendant WSOSP generał brygady pilot Jan Rajchel, komendant 5. WOG pułkownik Krzysztof Piekarski oraz przejmujący obowiązki logistyczne dowódca 41. BLSz pułkownik pilot Waldemar Gołębiowski. Obecni byli również żołnierze oraz pracownicy rozformowywanego oddziału, przedstawiciele jednostek i instytucji garnizonu Dęblin.

Pożegnanie WOG


Pułkownik Gołębiowski zapewnił żołnierzy i pracowników 5. WOG, że skorzysta z ich doświadczenia i wiedzy. „Z Waszą pomocą 41. Baza Lotnictwa Szkolnego będzie jeszcze lepiej wykonywała swoje zadania”, zwrócił się do nowych podwładnych, którzy za kilka dni zasilą szeregi personelu bazy. Wyraził zadowolenie, że dla wszystkich żołnierzy i pracowników 5. WOG znalazły się stanowiska w 41. BLSz.

Żegnający się z dotychczasowymi podwładnymi komendant 5. WOG pułkownik Piekarski serdecznie podziękował im za profesjonalne wywiązywanie się z obowiązków. Uroczystość zakończyła się ostatnimi wpisami do Księgi Pamiątkowej 5. WOG.

Pożegnanie WOG


Historia 5. Wojskowego Oddziału Gospodarczego sięga 2007 roku i jest wynikiem zmiany koncepcji udoskonalenia logistyki sił zbrojnych. Sformowane wtedy jeszcze niejako eksperymentalnie WOG-i miały przejąć zadania gospodarczo-finansowe także od baz lotniczych. Pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie zdobyła 41. Baza Lotnictwa Szkolnego (wcześniej 6. Baza Lotnicza), która współpracowała z 5 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym. Na bazie doświadczeń zdobytych podczas fazy eksperymentalnej Dowództwo Sił Powietrznych uznało, że lepszym rozwiązaniem jest, gdy jednostki lotnicze są obsługiwane przez własne jednostki logistyczne. Stąd pomysł przejęcia funkcji WOG przez bazy lotnicze, który ziści się w całości od 1 stycznia 2013 roku. Dla 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego oznacza to, że będzie odpowiadać za obsługę logistyczną (finansową i materiałową) samej siebie oraz ponad 30 przydzielonych jej jednostek i instytucji wojskowych.

Powierzenie obowiązków WOG bazom lotniczym zracjonalizuje wykorzystanie potencjału logistycznego, ma uporządkować struktury bieżącego zabezpieczenia wojsk, a w efekcie poprawić jakość świadczenia usług logistycznych, zmniejszyć koszty obsługi finansowo-logistycznej oraz usprawnić działanie dowódców.

Wpisy do księgi pamiątkowej

Ostatnie wpisy do księgi pamiątkowej


Kpt. Grzegorz Grabarczuk
oficer prasowy 4. SLSz
Fot. Siły Powietrzne


Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus