Apel do Senatorów i Posłów RP oraz Ministra Infrastruktury

Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Poniżej przedstawiamy Państwu treść Apelu Związku Regionalnych Portów Lotniczych do władz państwowych o uwzględnienie zgłaszanych przez związek zastrzeżeń i uwag do ustawy Prawo Lotnicze i innych aktów prawnych.

***

Szanowni Parlamentarzyści!
Szanowny Panie Ministrze Infrastruktury!

Związek Regionalnych Portów Lotniczych jako wyraziciel opinii środowiska lotniczego zwraca się do Państwa z apelem o uwzględnienie zgłaszanych przez nas zastrzeżeń i uwag do ustawy Prawo Lotnicze i innych aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie branży lotniczej. Rozwój tej branży jest jednym z kluczowych czynników modernizacji kraju i poszczególnych jego regionów. Wymaga to uwzględnienia interesów portów lotniczych przy konstruowaniu prawa tak, by stymulowało ono inwestycje i postęp, a nie ograniczało działalności.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektowanych zmian, postulaty Związku zostały uwzględnione częściowo. Niestety nasze kluczowe wnioski eliminujące największe w skutkach finansowych postanowienia, zostały pominięte.

Dlatego raz jeszcze prosimy o rozważenie i w konsekwencji przyjęcie naszych postulatów w następujących kwestiach:

  1. Ustawa Prawo Lotnicze nakłada na lotniska przejęcie obowiązków Straży Granicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, co generować będzie dodatkowe milionowe koszty eksploatacji portów. To ogromne obciążenie finansowe i organizacyjne powinno być zrekompensowane, czego, jak dotychczas, nie przewidziano.

  2. Obowiązek finansowania działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dotąd realizowany przez Skarb Państwa, teraz de facto przerzucony zostanie na pasażerów i działające na rynku lotniczym podmioty. Stawia to polskie porty lotnicze na przegranej pozycji w stosunku do międzynarodowej konkurencji.

  3. Nałożenie na lotniska dodatkowych opłat na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w wyraźny sposób osłabi kondycję finansową portów.

Szanowni Państwo!
Kierując nasz apel do przedstawicieli najwyższych władz naszego państwa, pozostajemy w głębokim przekonaniu, iż nasza troska o racjonalność Ustawy zostanie przez Państwa podzielona. Wierzymy, że otrzymamy z Waszej strony skuteczne wsparcie na dalszym etapie procedur legislacyjnych. Bez tego wsparcia przyszłość strategicznego dla rozwoju kraju sektora, jakim jest transport lotniczy, może stanąć pod znakiem zapytania.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych

 

 

Źródło: Związek Regionalnych Portów Lotniczych
comments powered by Disqus