Przejdź do treści
Źródło artykułu

AMC oraz GM do Załącznika Vd oraz Załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) - kolejne Wytyczne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym ULC opublikowane zostały kolejne wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 1, 5 stycznia 2024 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 1/2024 Prezesa ULC z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do załącznika Vd (Część – CAO) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014.

Zaleca się stosowanie wydanych przez Dyrektora Generalnego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) decyzją nr 2021/009/R z dnia 14 czerwca 2021 r. oraz decyzją nr 2022/011/R z dnia 10 maja 2022 r. akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika Vd Część – CAO rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.1)), stanowiących załącznik do wytycznych.

Pełny tekst wytycznych nr 1/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 2, 5 stycznia 2024 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 2/2024 Prezesa ULC z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do załącznika II (Części – 145) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014, w zakresie wymagań dotyczących licencjonowania załóg lotniczych szybowców.

Zaleca się stosowanie wydanych przez Dyrektora Generalnego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) decyzją nr 2021/009/R z dnia 15 czerwca 2021 r. oraz decyzją nr 2022/011/R z dnia 10 maja 2022 r. akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika II Część – 145 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.1)), stanowiących załączniki do niniejszych wytycznych.

Pełny tekst wytycznych nr 2/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony