Akademia Lotnicza w Dęblinie

WSOSP

W dniu 04.05.br. w WSOSP odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Ryckiego, w którym uczestniczyli parlamentarzyści, Marszałek Województwa Lubelskiego, radni, starostowie, wójtowie i burmistrzowie Lubelszczyzny. Posiedzenie poświęcone było możliwości powstania Akademii Lotniczej w Dęblinie. Uczestnicy w czasie spotkania podnieśli i przedstawili wiele argumentów przemawiających za powstaniem Akademii Lotniczej w Dęblinie.

Utworzenie Akademii Lotniczej w Dęblinie byłoby ukoronowaniem tradycji lotniczych oraz wieloletnich pozytywnych dokonań, kadry dydaktycznej, dowódców na polu dydaktycznym i wychowawczym. Wizyta Gości była okazją do zaprezentowania wybranych elementów bazy dydaktycznej dęblińskiej „Szkoły Orląt”.

We wszystkich wystąpieniach przewijało się przekonanie, iż Parlament Rzeczypospolitej Polskiej w czasie ponownego głosowania, pozytywnie zdecyduje o losach naszej Alma Mater.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus

Komentarze

Zmiana wizytówki to za mało aby Akdaemia była Akademią.

Będzie pobierać z WAT i Politechniki profesorów akademickich.

Pewnie że za mało, potrzeba kadr. Ale najwyższa pora odkomunizować lotnictwo wojskowe i stworzyć uczelnie na miarę całkiem sporego Europejskiego Państwa. Zwłaszcza że tradycje lotnictwa wojskowego (oczywiście te poza komuną) cą całkiem niczego sobie! A tylko komuna mogła nawymyślać 7 instytutów (każdy oczywiście zatrudnia sporą ilość kadry) i odpowiedzialnych za całokształt kształcenia pilotów wojskowych BRAK. Zebrać wszytko w całość - obniżyć koszty i wprowadzić przejrzystosć!

WIML właśnie z tytułu misji jaką pełni powienien znajdować się przy WSOSP. Co do warszawskiej lokalizacji jest tylko jedno uzasadnienie - żeby ekipe Leśniczego mógł badać zamiast lotników.

Był ktoś z WIMLu na tym spotkaniu?