A Ty? Czy wymieniłeś już swoją licencję narodową?

samolot-obrazek

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającą rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2009 nr 113 poz. 942) dotychczas wydane licencje narodowe (zgodne z Rozporządzeniem w sprawie Licencjonowania Personelu Lotniczego Dz. u. RP załącznik nr 165, poz. 1603 z dnia 19 września 2003 roku - Licencjonowanie Personelu Lotniczego wraz z późniejszymi zmianami) zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. do 31 lipca 2009 roku. Jednym z warunków wymiany licencji, jest odbycie szkolenia pomostowego JAR-FCL.

Ośrodek szkolenia lotniczego UNITEDSKY.eu, zaprasza na szkolenie pomostowe w czwartek, 27 maja 2010 roku, na lotnisko Warszawa Babice. Szkolenie będzie prezentacją przepisów JAR-FCL-1 oraz JAR-OPS, których znajomość jest wymagana do wymiany licencji narodowej na licencję zgodną z przepisami europejskich Wspólnych Władz Lotniczych JAR-FCL.

Przypis redakcji: Do wymiany licencji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zabierz ze sobą: aktualną licencję, świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, badania lotniczo-lekarskie, książkę lotów (do odbicia dwie ostatnie strony) oraz świadectwo ukończenia kursu teoretycznego. Termin oczekiwania na wydanie nowej licencji wynosi obecnie około jednego miesiąca. Zaplanuj wymianę wcześniej!

Szkolenie organizowane przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego Unitedsky, odbędzie się na lotnisku EPBC w Warszawie w godz. 10.00 – 18.00.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdą Państwo na stronie Ośrodka Unitedsky.

Wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszamy!


Więcej o wymianie licencji nardowej czytaj w artykułach: 

KTL AOPA pyta ULC: Pytanie o przyszłość licencji narodowych po 31 lipca 2010 roku? oraz: Odpowiedź ULC w sprawie licencji narodowych

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus