Przejdź do treści
Źródło artykułu

42. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im Z. Dudzika oraz I Zawody Samolotowe ANR o Puchar Prezesa

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2024 w dniach 16-21.04.2024 r. w Aeroklubie Częstochowskim na lotnisku w Rudnikach zostaną przeprowadzone:

  • 16.04.2024r – Konsultacje treningowe zawodników Samolotowej Kadry Narodowej ANR w ramach którego zostaną rozegrane I Zawody Samolotowe ANR o Puchar Prezesa Aeroklubu Częstochowskiego,
  • 17-18.04.2024r – Konsultacje treningowe zawodników Samolotowej Kadry Narodowej w Lataniu Rajdowym,
  • 18-21.04.2024r – 42. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika.

Zawody będą rozgrywane według aktualnego Regulaminu Zawodów Samolotowych oraz aktualnego Regulaminu Zawodów w Lataniu Rajdowym wydanym przez FAI General Aviation Commission dostępnego na oficjalnej stronie internetowej FAI.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie przez pilota-dowódcę: ważnej licencji pilota samolotowego lub odpowiednio świadectwa kwalifikacji, ważnych kwalifikacji do wykonywania lotów na danym wariancie statku powietrznego, ważnych badań lotniczo-lekarskich, aktualnych KWT i KTP. Ponadto pilot-dowódca oraz nawigator muszą posiadać ważną licencję sportową Aeroklubu Polskiego w sporcie samolotowym.

I Zawody Samolotowe ANR o Puchar Prezesa Aeroklubu Częstochowskiego, zostaną rozegrane równolegle z Konsultacjami treningowymi ANR. Trening ANR będzie zaliczony jako konkurencje zawodów.

Każdy zawodnik który zgłosi się do udziału w konsultacjach ANR i opłaci opłatę startową automatycznie weźmie udział w zawodach o puchar prezesa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w razie potrzeby. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez komisję sędziowską powołaną przez kierownika konsultacji ANR.

Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniach należy przesyłać w terminie do dnia12.04.2024r na adresy e-mailowe: biuro@aeroklub.czest.pl , komisja.samolotowa@aeroklubpolski.pl

Opłaty wpisowe w wydarzeniach kształtują się następująco:

  • 100 zł  – „Opłata wpisowa – Konsultacje KN w lataniu rajdowym oraz ANR – imię i nazwisko pilota/nawigatora” (z wyłączeniem zawodników RKN)
  • 280 zł – „Opłata wpisowa – 42. OZS im. Z. Dudzika – imię i nazwisko pilota/nawigatora” (obowiązuje wszystkie załogi)

Zapraszamy do licznego udział!

Do pobrania:
•  Pismo organizacyjne - 42 Ogólnopolskie Zawody im. Z. Dudzika
•  Pismo organizacyjne - konsultacje RKN w lataniu rajdowym

Więcej informacji na stronie: aeroklub-czestochowa.org.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony