PAŻP na Światowym Kongresie ATM w Madrycie

World ATM Congress

W dniach 5-9 marca 2018 r. odbywały się jedne z najważniejszych spotkań sektora służb zarządzania ruchem lotniczym na świecie: World ATM Congress 2018 oraz konferencje towarzyszące – CANSO CEO Strategy Summit oraz CANSO GLOBAL ATM OPERATIONS CONFERENCE 2018. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej brała w tych wydarzeniach aktywny udział.

Delegacja PAŻP, której przewodniczył Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski, podczas trwania targów spotykała się między innymi z partnerami instytucjonalnymi oraz branżowymi z sektora ATM.

Przedstawiciele PAŻP uczestniczyli także w panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach aktywności InterFAB, poświęconych zagadnieniom zmienności i przewidywalności ruchu lotniczego (Volatility in ATM: Cases, Challenges, Solutions) oraz wpływu zmian klimatycznych na lotnictwo (Adverse weather and ATM: Consequences of climate change) – swoimi doświadczeniami operacyjnymi w tych zakresach podzielili się eksperci reprezentujący Baltic FAB.

Z inicjatywy PAŻP, podczas targów odbyło się także spotkanie warsztatowe konsorcjum PHRC (PAŻP – HungaroControl – Romatsa) z Dyrektorem Generalnym SDM – Nicolasem Warinsko, dotyczące współpracy w ramach konsorcjum oraz realizacji projektów w ramach programu SESAR oraz mechanizmów ich finasowania.

Zastępca Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej reprezentował Agencję w Strategicznym Szczycie CANSO, na którym poruszany był m.in. temat przyszłości CANSO i miejsca tej organizacji w kształtowaniu rynku ATM oraz konferencji CANSO Global ATM Operations Conference podczas której omówiono wizję rozwoju sektora służb zarządzania ruchem lotniczym (ATM), zagadnienia związane z wyzwaniami stojącymi przed służbami ATM w kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku przewozów lotniczych. Podczas konferencji przedyskutowano także bardzo aktualny temat wykorzystywania komercyjnego dronów w kontekście obowiązujących regulacji prawnych oraz wyzwań w tym zakresie stojących przed ANSP.

Targom towarzyszyła również ceremonia podpisania porozumień iTEC FO IOP – Memorandum of Understanding (porozumienie w sprawie wspólnego pracowania modułów interoperacyjności międzysystemowej) oraz Variation Agreement to Collaboration Agreement (ITEC CWP CA) i Variation Agreement to Collaboration Agreement (iCA), których Agencja i Oro Navigacija są integralną częścią.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus