CANSO: Listopadowe statystyki ruchu IFR

CANSO

CANSO – (Civil Aviation Navigation Services Organization) Organizacja Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa Cywilnego, ogłosiła dane statystyczne za listopad 2010.

Uśrednione dane za listopad bieżącego roku, zebrane od 46 światowych dostawców usług żeglugi powietrznej, wykazują nieznaczny wzrost ruchu lotniczego, względem 2009 i 2008 roku.

Prezentacja graficznie obrazująca dynamikę zmian, dostępna jest tutaj

 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus