Stołeczna Policja została doposażona w nowe drony

Dron Mavic Air 2 przekazany do służby dla policjantów garnizonu stołecznego (fot. policja.waw.pl)

24 września br. odbyło się przekazanie nowego sprzętu  dla warszawskich policjantów w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

O 35 nowych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych oraz 18 bezzałogowych statków powietrznych została wzbogacona flota Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Transportu KSP oraz komend powiatowych stołecznego garnizonu. Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono 13,2 mln zł, z czego 85 % stanowią środki UE, a 15% fundusze własne Policji.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP otrzymali m.in. 9 bezzałogowych statków powietrznych marki DJI. Jednostki powiatowe stołecznej Policji (w Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim oraz powiecie Warszawskim Zachodnim) otrzymały również 9 dronów.

Przekazany sprzęt będzie wykorzystywany przez stołecznych policjantów tak, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz maksymalnie skrócić czas reakcji na zdarzenie. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także szybka i skuteczna reakcja na zdarzenie są dla nas priorytetowe. Dlatego też ważnym i istotnym elementem będzie wykorzystywanie w codziennej służbie tak wspaniałego i nowoczesnego sprzętu – powiedział podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.

Zakup sprzętu, jakim będą dysponować policjanci ruchu drogowego przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zapewni funkcjonariuszom godne warunki do wykonywania powierzonych zadań służbowych. Policjanci będą mogli za pomocą bezzałogowych statków powietrznych nadzorować zachowania uczestników ruchu drogowego z powietrza, a także wykorzystywać je do zabezpieczenia miejsc, w których zaistniały zdarzenia drogowe.

Źródło: policja.waw.pl
comments powered by Disqus